ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ І НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • Катерина Георгіївна Некіт Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: інтернет речей, речі, пристрої, персональні дані, сертифікація, GDPR, інформаційна безпека, саморегулювання

Анотація

Стаття присвячена визначенню кола проблем, що виникають із розвитком Інтернету речей, і аналізу напрямів їх вирішення. Зазначено, що до таких проблем відносять проблеми захисту персональних даних і забезпечення невтручання у приватне життя, проблеми інформаційної безпеки, проблеми ідентифікації осіб, відповідальності учасників цих відносин, проблеми збору доказів тощо. Першочерговими серед них є проблема захисту персональних даних і забезпечення інформаційної безпеки. Цим проблемам приділена особлива увага, визначені шляхи запобігання порушенням у цій сфері.

Біографія автора

Катерина Георгіївна Некіт, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Храмцов П. Всеобъемлющий интернет: прогнозы и реальность. Открытые системы. 2013. № 4. URL:
http://www.osp.ru/os/2013/04/13035552/. 2. Інтернет вещей – что это такое и как применять ІоТ в реальном бизнесе. URL: https://rb.ru/longread/iot-cards/. 3. Что такое Интернет вещей. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/(Internet_of_Things,_IoT)#cite_note-0. 4. Открытая концепция «Интернет вещей: правовые аспекты (Российская Федерация)». URL: http://www.dentons.com/ru/ whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2016/june/dentons-develops-russiasfirst-ever-whitepaper-on-the-legal-aspects-of-the-internet-of-things. 5. Інтернет речей. URL: http://glossary.starbasic.net/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD% D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9. 6. Обзор Интернета вещей. URL: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I. 7. Баранов О. Інтернет речей (ІоТ): огляд правових проблем. Інтернет речей: проблеми правового регулювання і впровадження: матеріали науково-практичної конференції (24 жовтня, 2017 р., м. Київ) / Упоряд. В. Фурашев, С. Петряєв. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2017. С. 7–16. 8. Некіт К. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки та відшкодування шкоди, заподіяної пристроями, підключеними до Інтернету речей. Часопис цивілістики. 2017. № 27. С. 107–112. 9. GDPR – новые правила обработки персональных данных в Европе для международного IT-рынка. URL: https://habrahabr.ru/ company/digitalrightscenter/blog/344064/. 10. Кавукиан Э. Privacy by Design: 7 основополагающих принципов. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_ id=31633216#pos=0;0. 11. Грингард С. Интернет вещей: будущее уже здесь. М.: Альпина Паблишер, 2016. 188 c. 12. ЕС отрегулирует интернет вещей. URL: https://roskomsvoboda.org/22079/.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті