ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ СІМЕЙНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

  • Марія Василівна Менджул ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Ключові слова: принцип, закон, сімейні відносини, сім’я, шлюб

Анотація

Досліджене законодавство України та держав Західної Європи, що містить принципи правового регулювання сімейних відносин. Виокремлено спільні та відмінні принципи сімейного права в Україні й Австрії, Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Люксембургу, Ліхтенштейні, Монако, Швейцарії. Установлено, що спільними принципами правового регулювання сімейних відносин є принципи державної охорони сім’ї, рівності, пріоритету інтересів дитини, одношлюбності й ін. Надані пропозиції щодо вдосконалення норм Сімейного кодексу України.

Біографія автора

Марія Василівна Менджул, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

1. Логвиненко М.І., Терещенко В.П. Порівняльно-правова характеристика інституту шлюбних відносин за законодавством України, Німеччини та Франції. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 88–91. 2. Маланчук Т.В., Дегтяр Р.О. Інститут шлюбного договору в Україні: перспективи удосконалення та зарубіжний досвід правового регулювання. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 620–623. 3. Радченко Л.І. Шлюбний договір в іноземних правопорядках: окремі засади правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 38–41. 4. Басай О.В. Принципи цивільного права України: теорія і практика. Івано-Франківськ: Сімик, 2013. 427 c. 5. Цивільне законодавство України. Основні категорії, принципи та концепти: монографія / за ред. Є.О. Харитонова Одеса: Фенікс, 2012. 339 c. 6. Чернега В.М. Принцип розумності в сімейному праві України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 1. С. 46–50. 7. Явор О.А. Загальні засади регулювання сімейних відносин: традиційний та сучасний підходи. Вісник Академії адвокатури України. 2012. № 3 (25). С. 258–261. 8. Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.buzer.de/s1.htm?g=BGB&a=1297-1921 (Last accessed: 29.11.2018). 9. Familie, Familienrecht und Reformen. URL: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/familienpolitik/198764/familie-familienrechtund-reformen?p=all (Last accessed: 30.11.2018). 10. Walter Doralt. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) ist die zentrale Kodifikation des österreichischen Zivilrechts. URL: http://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/Allgemeines_B%C3%BCrgerliches_Gesetzbuch (Last accessed: 2.12.2018). 11. Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet. Vom 6. Juli 1938. URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm er=10001871 (Last accessed: 10.12.2018). 12. Christian Broda. Familien und Strafrechtsreform der 1970er Jahre. URL: https://www.mediathek.at/akustische-chronik/1970-1985/ familien-und-strafrechtsreform/(Last accessed: 12.12.2018). 13. Elisabeth Berger. Die Reform des liechtensteinischen Ehe- und Familienrechts. Teil 1: Die Ehe- und Familienrechtsreform 1993. Beiträge Liechtenstein-Institut Nr. 28/2005. 68. URL: https://liechtenstein-institut.li/contortionist/0/contortionistUniverses/397/rsc/ Publikation_downloadLink/LIB_028.pdf (Last accessed: 12.12.2018). 14. Elisabeth Berger. Die Reform des liechtensteinischen Ehe- und Familienrechts. Teil 2: Die Ehescheidungs- und Ehetrennungsrechtsreform 1999. Beiträge Liechtenstein-Institut Nr. 33/2006. 30. URL: https://www.liechtenstein-institut.li/ contortionist/0/contortionistUniverses/397/rsc/Publikation_downloadLink/LIB_033.pdf (Last accessed: 14.12.2018). 15. Le Code civil des Français, 21 mars 1804. URL: http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf (Last accessed: 17.12.2018). 16. Jean Hauser. Le Conseil constitutionnel et le droit de la famille. URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-duconseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionnel-et-le-droit-de-la-famille (Last accessed: 18.12.2018). 17. Emmanuel Pardo. Droit de la Famille. URL: https://avocat-nice-pardo.fr/droit-de-la-famille/(Last accessed: 19.12.2018). 18. Hubert Bosse-Platière. L’avenir du droit civil de la famille : quelques conjectures. À l’horizon de l’Europe. Informations sociales 2005/8 (n° 128), p. 38 - 51. URL: https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-8-page-38.htm?try_download=1(Last accessed: 20.12.2018). 19. Par Simon le. Les avancées du Droit de la Famille et l’évolution de la société et des mœurs. 15/01/2018. URL: https://www. superprof.fr/ressources/droit/droit-general/droit-de-la-famille/autorite-paternelle.html#les-grandes-conque%cc%82tes (Last accessed: 21.12.2018).
20. Xavier Dijon. Les mutations du droit de la famille en Belgique. Réflexion éthique sur les enjeux de la loi. Études 2006/12
(Tome 405), pages 609 – 620. 21. Code civil. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. URL: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20181101(Last accessed: 24.12.2018). 22. Les Fondements de la Justice et le Droit monégasque. Le droit monégasque. URL: https://www.gouv.mc/Gouvernement-etInstitutions/Les-Institutions/La-Justice/Les-Fondements-de-la-Justice-et-le-Droit-monegasque (Last accessed: 25.12.2018). 23. Anne Eastwood. L’égalité hommes/femmes. Le dossier du jour. 8 mars 2017. URL: https://hautcommissariat.mc/docs_site/MonacoMatin-8-mars-2017.pdf (Last accessed: 28.12.2018). 24. Hirsch Ballin. De betekenis van het Nieuw BW in de Nederlandse rechtsstaat. URL: https://www.njb.nl/blog/de-betekenis-van- het-nieuw-bw-in-de-nederlandse.28970.lynkx (Last accessed: 29.12.2018) 25. Anpassung des Familien- und Erbrechts an die realen Lebensformen. Bundesamt für Sozialversicherungen BSV. URL:
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/familienpolitik/familienrecht.html (Last accessed: 30.12.2018).
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті