ФУНКЦІОНУВАННЯ АРМІЇ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОПОРЯДКУ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕТОРІАНСЬКОЇ ГВАРДІЇ – ПОЛІТИЧНОЇ ПОЛІЦІЇ)

  • Марина Генадіївна Поліщук Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: військовий, призов, присяга, зброя, армія, реформи, страта, загони, пацифікація, преторіанська гвардія

Анотація

У статті досліджене становлення римської армії, рівень мілітаризації суспільства, місце армії в повсякденному житті громадян на прикладі історії створення та функціонування преторіанської гвардії. Велика частина успіху припадає на могутність римської армії, яка неодноразово демонструвала майстерно відточені навички як ворожим країнам, так і власному народу. Захист держави був фундаментальною частиною питання функціонування й розквіту Римської імперії.

Біографія автора

Марина Генадіївна Поліщук, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Посилання

1. Покровський І. Історія римського права. Минск: ЮНИТИ, 2005. 276 с. 2. Новицкий, И. Римское частное право: учеб. для вузов. Москва: ИКД: «ЗЕРЦАЛО–М», 2007. 256 с. 3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 2003. Т. 5: П–С. 736 с. 4. Дождев Д. Римское частное право. Учебник для вузов / Под редакцией члена-корр. РАН, профессора В. Нерсесянца.
Москва: Издательская группа ИНФРА М–НОРМА, 1996. 704 с. 5. Олійник М. Преторіанська гвардія у період правління імператора Тиберія. URL: http://dspu.edu.ua/history_journal/ arhiv/36_2015/14.pdf. 6. Sandra J. The praetorian guard in the political and social life of Julio-Claudian Rome. URL: https://open.library.ubc.ca/cIRcle/ collections/ubctheses/831/items/1.0099480.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті