ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЧАСТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  • Валентина Миколаївна Слома Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: виконання зобов’язань, часткові зобов’язання, кредитор, боржник

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із виконанням часткових зобов’язань. Окрему увагу приділено випадкам виконання боржником обов’язку іншого боржника в частковому зобов’язанні, а також наслідкам такого виконання для сторін зобов’язання. Під час написання статті автором проаналізовані погляди вчених на проблематику виконання часткових зобов’язань, а також положення вітчизняного та зарубіжного законодавства.

Біографія автора

Валентина Миколаївна Слома, Тернопільський національний економічний університет

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету

Посилання

1. Гриценко Г. Особливості виконання часткових зобов’язань. Юридична Україна. 2014. № 7. С. 63–67. 2. Иоффе О. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. 880 с. 3. Калаур І. Принцип належного виконання договірних зобов’язань через призму виконання зобов’язань про передання майна в користування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 3. Т. 1. С. 84–86. 4. Кензеев Б. Исполнение обязательств с множественностью лиц: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. 167 с. 5. Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2008. 6. Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 1. М. «Прогрес», 1983. 351 с. 7. Трут Д. Цивільно-правові зобов’язання з множинністю осіб: дис. … канд. юрид. наук, 2014. 242 с. 8. Шершеневич Г. Учебник русского гражданского права. М.: СПАРК, 1995. 556 с.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті