ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Олена Іванівна Харитонова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: дорожньо-транспорті пригоди, транспортні засоби, автомобілі, джерело підвищеної небезпеки, відшкодування, відповідальність

Анотація

У статті розглядаються питання відшкодування шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортних пригод, зі встановленням при цьому загальних засад відшкодування шкоди, завданої під час використання транспортних засобів (автомобілів), а також особливостей відшкодування шкоди, завданої під час використання автомобілів.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Олена Іванівна Харитонова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306. Редакція від 18.07.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п#n16. 2. У ЄС посилюють стандарти безпеки авто. Закон і Бізнес. 2018. URL: https://zib.com.ua/ua/132576-v_es_posilyuyut_standarti_ bezpeki_avto.html. 3. Смертність на дорогах України у 2018-му стала найнижчою за останні 12 років. Високий замок. 2019. URL: https://wz.lviv. ua/article/383532-smertnist-na-dorohakh-ukrainy-u-2018-mu-stala-nainyzhchoiu-za-ostanni-12-rokiv. 4. У ЄС автомобілі самі викликатимуть екстрені служби в разі ДТП. Закон і Бізнес. 2018. URL: https://zib.com.ua/ua/132376-u_ es_avtomobili_sami_viklikatimut_ekstreni_sluzhbi_v_razi_dt.html. 5. Приступа С. Возмещение вреда, причиненного в результате столкновения автотранспортных средств: автореф. дис. … канд. юрид. наук.Харьков, 1985. 20 с. 6. Лесько Ю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії транспортних засобів: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Харків, 2017. 20 с. 7. «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки»: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 р. № 4. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VRR00103.html. 8. Водій, який працює за цивільно-правовим договором, а не за трудовим договором, не може де-юре завдати шкоду третій особі під час виконання трудових обов’язків і далі перекласти її відшкодування на роботодавця (ВССУ від 2 грудня 2015 р.). Веб-ресурс «Протокол». 2016. URL: https://protocol.ua/ua/pid_chas_vikonannya_trudovih_obov_yazkiv_i_dali_pereklasti_ii_ vidshkoduvannya_na_robotodavtsya/. 9. Умови відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки (ВССУ від 30 травня 2016 р. у справі №607/18544/14-ц). Веб-ресурс «Протокол». 2016. URL: https://protocol.ua/ua/za_shkodu_zavdanu_dgerelom_pidvishchenoi_ nebezpeki/. 10. Резніченко С., Церковна О. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди: теорія і практика: монографія. Одеса: ОДУВС, 2009. 188 с. 11. Порядок відшкодування шкоди та виплати страхового відшкодування при обопільній вині учасників ДТП. URL:
http://insur-law.com.ua/wp-content/uploads/2012/04/Порядок-відшкодування-шкоди-та-виплати-страхового-відшкодування-при-обопільній-вині-учасників-ДТП1.pdf. 12. Кушнір Б. Якщо при зіткненні постраждав пасажир або пішохід, обов’язок компенсувати шкоду покладається на всіх володільців авто солідарно. Закон і Бізнес. 2019. URL: https://zib.com.ua/ua/113922-yak_kompensuetsya_shkoda_zavdana_ vnaslidok_dtp.html. 13. Закон України «Про дорожній рух» від 28.01.1993 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 31, ст. 338. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12. 14. Поломка авто через стан дороги: Верховний суд прийняв історичне рішення. MMR – Motor Media Review – україномовний автомобільний портал. 2018. URL: http://mmr.net.ua/autoworld/news/70091.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті