ДОМЕННЕ ІМ’Я ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • Маркіян Васильович Петрів Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: доменне ім’я, Інтернет, торговельна марка, засоби індивідуалізації, інтелектуальна власність

Анотація

Стаття присвячена аналізу правового режиму доменного імені як засобу індивідуалізації в цифровому середовищі. Досліджено теоретичні позиції, судову практику та правове регулювання щодо правової природи доменного імені, його поняття, співвідношення з іншими засобами індивідуалізації. На основі аналізу положень чинного законодавства визначено регулятори досліджуваних правовідносин, особливості використання доменного імені в цифровому середовищі та зміст права на доменне ім’я.

Біографія автора

Маркіян Васильович Петрів, Львівський національний університет імені Івана Франка

Аспірант кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Посилання

1. Tarasenko L. Domain name dispute resolution. Вісник Львівського Університету. Серія «Юридична». Львів: Львівський нац. ун-т, 2017. Вип. 64. С. 136–143. URL: http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Final-1.pdf (дата звернення: 20.06.2019). 2. Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Харків. 2005. 20 с. 3. Бонтлаб В.В. Цивільно-правове регулювання доменних імен: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Київ, 2006. 19 с. 4. ІТ-право: навч. посіб. / О.С. Яворська, В.М. Мартин, Л.Л. Тарасенко та ін. Львів: Левада, 2017. 470 с. 5. Захист імені на сайті: судова практика у сфері доменних спорів. URL: http://kmp.ua/ua/analytics/exclusive/zahyst-imeni-nasajti-sudova-praktyka/ (дата звернення: 20.06.2019). 6. Тарасенко Л.Л. Використання знака для товарів і послуг і «Trade dress». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. 2019. № 55. С. 66–71. 7. Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA. URL: https://hostmaster.ua/ policy/?ua (дата звернення: 20.06.2019). 8. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 21.01.2009. Справа № 12/82. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/2898679 (дата звернення: 20.06.2019). 9. Рішення господарського суду м. Києва від 04.10.2011. Справа № 20/296. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18583501
(дата звернення: 20.06.2019). 10. Facebook придбав домен fb.com за $8,5 млн. URL: http://watcher.com.ua/2011/01/12/facebook-prydbav-domen-fb-com-za-8-5mln/ (дата звернення: 20.06.2019). 11. Рішення Господарського суду Донецької області від 25.10.2006. Справа № 14/190пд. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/211108 (дата звернення: 20.06.2019).
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті