ЩОДО ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ РОБОТИЗОВАНИМИ МЕХАНІЗМАМИ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ (РОБОТАМИ)

  • Денис Олексійович Колодін Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Дарія Олександрівна Байталюк .
Ключові слова: штучний інтелект, роботи, відповідальність, суб’єкти відносин, квазісуб’єктність

Анотація

У статті досліджуються суспільні відносини щодо питання відповідальності за шкоду, завдану роботами, а також пов’язане із цим питання можливості визнання роботів квазісуб’єктами цивільно-правових відносин. Авторами висувається теза про те, що для відшкодування шкоди, завданої механізмами, зокрема й роботизованими, всі правові підстави існують. Висновком за результати дослідження є твердження, що вже зараз необхідно доповнити Цивільний кодекс України спеціальною нормою, яка б передбачала правила відшкодування шкоди, завданої роботами.

Біографії авторів

Денис Олексійович Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, декан факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Дарія Олександрівна Байталюк, .

магістр права

Посилання

1. What is SPARC? The Partnership for Robotics in Europe. SPARC. 2019. URL : https://www.eu-robotics.net/sparc/about/index.html. 2. Архипов В. Юридические аспекты робототехники. Адвокатская газета. 2017. URL : https://www.advgazeta.ru/mneniya/ yuridicheskie-aspekty-robototekhniki/?fbclid=IwAR22d2fynGnHYgZLmqGJXVw1KjLq3kB8AYcdMomcUAKaAM6PvE65faK jHp0. 3. Карчевський М.В. Основні проблеми правового регулювання соціалізації штучного інтелекту. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні : збірник матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 17 листопада 2017 р.). Львів : НУ «Львівська політехніка, 2017. С. 93–99. 4. Некіт К.Г. Суб’єкти права приватної власності в інформаційному суспільстві. LEX PORTUS. 2018. № 2. С. 128–141. 5. Peter M. Asaro. Robots and Responsibility from a Legal Perspective. URL : http://www.peterasaro.org/writing/ASARO%20 Legal%20Perspective.pdf.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті