ВІРТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЙ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  • Катерина Георгіївна Некіт Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: теорії права власності, віртуальна власність, трудова теорія, теорія утилітаризму, теорія свободи особистості, віртуальні активи, онлайн ігри

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати можливість обґрунтування концепції права віртуальної власності за допомогою основних нормативних положень теорії права власності. Розглянуто трудову теорію, теорію утилітаризму й теорію свободи особистості як підстави існування права віртуальної власності. Зроблено висновок, що кожна з наведених теорій може бути застосована для обґрунтування можливості існування права власності на віртуальні активи. Наведено зарубіжну практику нормативного врегулювання відносин віртуальної власності.

Біографія автора

Катерина Георгіївна Некіт, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Ward M. Making money from virtually nothing, BBC News (Aug. 11, 2003). URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3135247.stm. 2. Хворостяный В. Украина входит в ТОП-50 стран-производителей компьютерных игр. URL: http://internetua.com/ukrainavhodit-v-top-50-stran-proizvoditelei-kompuaternh-igr. 3. Некіт К.Г. Віртуальна власність: поняття та сутність. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 37–42. 4. Некіт К.Г. Особливості змісту та здійснення права віртуальної власності. Часопис цивілістики. 2019. № 32. С. 86–92. 5. Некіт К.Г. Поняття та правова природа акаунту в соціальній мережі. Часопис цивілістики. 2018. № 30. С. 60–66. 6. Fairfield J. Virtual property. Boston University Law Review [online]. 2005. Vol. 85. P. 1047–1102. URL: https://ssrn.com/ abstract=807966. 7. Локк Дж. Два трактата о правлении. URL: http://www.reformed.org.ua/2/86/Locke. 8. Бентам Дж. Введение в основания нравственности и законодательства. URL: http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/12/ %D0%B1%D0%B5%D1%82_1.pdf. 9. Гегель Г. Философия права. URL: http://pavroz.ru/files/HegelPhilprava.pdf. 10. Lastowka G. and Hunter D. The laws of the virtual worlds. California Law Review. 2004. Vol. 92 (1). P. 1–73. 11. Sheldon D. Claiming ownership, but getting owned: contractual limitations on asserting property interests in virtual goods. UCLA Law Review. 2007. № 54. P. 751–787. 12. Welcome to the new gold mines. URL: https://www.theguardian.com/technology/2009/mar/05/virtual-world-china. 13. Алексеев С.С. Право собственности: проблемы теории. Москва: НОРМА, 2007. 239 c. 14. Castronova E. Virtual worlds: a first-hand account of market and society on the Cyberian Frontier. CESifo Working Paper Series. 2001. № 618. URL: https://ssrn.com/abstract=294828.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті