ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Тамара Василівна Ярошевська Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: промислова власність, майнові права, винахід, корисна модель, об'єкт права, промисловий зразок, торговельна марка

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання охорони майнових прав на об'єкти промислової власності. Аналіз практики судів щодо розгляду й вирішення справ, пов'язаних із порушенням майнових прав на об'єкти промис­лової власності, дає змогу зробити висновок, що найбільш проблематичними й недостатньо врегульованими є саме правовідносини щодо охорони майнових прав творців та інших правоволодільців на об'єкти права промис­лової власності. Ці обставини істотно знижують ефективність законодавства у сфері промислової власності, що відповідним чином впливає на рівень творчої активності винахідників. Вирішення проблемних питань убачається в удосконаленні нормативно-правової бази та створенні в Україні дієвих механізмів охорони прав на об'єкти про­мислової власності; розробленні відповідної стратегії державної інноваційної економіко-правової політики для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг.

Біографія автора

Тамара Василівна Ярошевська, Дніпровський державний технічний університет

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії України Дніпровського державного технічного університету

 

Посилання

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галянтич та ін.; за заг. ред. В.В. Луця. Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. 256 с.
2. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (тор-говельні марки): Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22 січня 2007 року № 01-8/24. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v8_24600-07.
3. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисло-вий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 лютого 2007 року № 01-8/78. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/21.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті