ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Гліб Омелянович Федоров Харківський національний університет внутрішніх справ
Ключові слова: інвестиційна діяльність, цивільно-правове регулювання, державне регулювання, державне управління, іноземні інвестиції

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню цивільно-правового регулювання інвестиційній діяльності в Україні. У статті на основі комплексного науково-методологічного аналізу й дослідження різних підходів учених до вказа­ної проблематики виокремлено власний структурно-методологічний підхід у процесі формування інвестиційного іміджу відповідного територіального об'єкта, що враховував би особливості всіх цільових груп інвесторів. Клю­човим аспектом пропонованого підходу є наявність можливості коригування іміджу, внесення змін в іміджеву програму. Зазначений підхід поділено на три ключові етапи: підготовчий етап, етап розроблення й етап реалізації.

Біографія автора

Гліб Омелянович Федоров, Харківський національний університет внутрішніх справ

Кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Посилання

1. Важенина И.С. Теоретико-методологические основы определения сущности репутации территории. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2006. 326 с.
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3. Оніщенко І.О. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи їх вирішення. Траектория науки: електрон. науч. журн. 2016. № 3 (8). С. 289-295.
4. Іващук І.О. Мотиваційні фактори формування інвестиційного клімату регіону. Фінанси України. 1998. № 1. С. 72-77.
5. Агеенко А.А. Методологические подходы к оценке инвестиционной привлекательности отраслей экономики региона и отдельных хозяйствующих субъектов. Вопросы статистики. 2003. № 6. С. 48-51.
6. Солдатенков В.В., Федоренко С.В. Аналіз інвестиційного клімату України. Економіка та держава. 2005. № 5. С. 17-20.
7. Данилишин Б.М., Корецький М.Х., Дацій О.І. Інвестиційна політика в Україні: монографія / Рада по вивч. продукт. сил НАН України. Донецьк: Юго-Восток, 2006. 290 с.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті