АРБІТРАЖНА УГОДА В СПОРТІ

  • Залізко Оксана Миколаївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: спортивний арбітраж, арбітражна угода, арбітражне застереження, арбітражна угода в спорті, вирішення спорів

Анотація

Залізко Оксана Миколаївна
АРБІТРАЖНА УГОДА В СПОРТІ
Стаття присвячена визначенню сутності арбітражної угоди в спорті. Проаналізовано наукові позиції та між-
народні акти щодо поняття арбітражної угоди. Автором запропоновано власне визначення поняття «арбітражна
угода в сфері спорту» – угода сторін про передачу спору, який виник чи може виникнути між ними в майбутньому,
на розгляд до органів здійснення спортивного правосуддя, що має наслідком виключення юрисдикції держав-
них судів. Арбітражна угода може бути самостійною угодою або частиною інших документів (арбітражне засте-
реження). Арбітражне застереження може міститися в договорі (укладеному між посередником і спортсменом
або між спортсменом і клубом тощо), у статутних і регламентних документах спортивних організацій, заявках на
участь у спортивних подіях (Entry form). Обґрунтовується теза, що арбітражна угода, з якої випливає компетенція
органів здійснення спортивного правосуддя, відрізняється від арбітражних угод, що є підставами для передачі
спорів до міжнародних комерційних арбітражів. Посилання передати спортивний спір на розгляд до органу спор-
тивного правосуддя може міститися в арбітражному застереженні, прописаному в договорі або регламенті, або
в окремо укладеній пізніше арбітражній угоді (арбітражний розгляд у першій інстанції), або в результаті апеляції,
поданої на рішення федерації, асоціації або іншого спортивного органу, якщо статут, або регламентні документи
таких органів, або окрема угода передбачають можливість подання апеляції (апеляційний арбітражний розгляд).
Установлено, що суб’єкти спорту переважно звертаються до відповідних органів спортивних організацій, ком-
петенція яких передбачена статутами (регламентами, положеннями) відповідних спортивних організацій. Такий
підхід пояснюється тим, що в спорті існує власна система органів здійснення спортивного правосуддя, які хоч
не є недержавними, однак є не менш дієвим, а більш компетентним та оперативним способом урегулювання
спортивних спорів.
Зазначено, що майже в усіх статутних і регламентних документах спортивних організацій міститься арбіт-
ражне застереження, яке передбачає, що рішення можуть бути оскаржені до CAS як останньої інстанції.

Біографія автора

Залізко Оксана Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права

Посилання

1. Мальський М.М. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Львів : Літопис, 2013. 374 с.
2. Типовий Закон ЮНСІТРАЛ від 21.06.1985 (зі змінами). URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/ texts/arbitration/mlarb/
07-87000_Ebook.pdf.
3. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21.04.1961. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_069.
4. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 року. Офіційний вісник України.
2004. № 45. Ст. 3004.
5. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. Харьков : Основа, 1995. 301 с.
6. Майданик Р.А. Арбитражное соглашение в международном коммерческом арбитраже: природа, личный статут, цессия.
Альманах цивілістики : збірник статей / під ред. Р.А. Майданика. Київ : Алерта, ЦУЛ, 2011. 430 с.
7. Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді : дис ... докт.
юрид. наук. Київ, 2006. 632 с.
8. Arbitration CAS 2012/A/3007 Mini FC Sinara v. Sergey Leonidovich Skorovich, award of 29 November 2013.
URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents /3007.pdf #search =an%20arbitration%20clause.
9. Arbitration CAS 2012/A/2688 Persisam Putra Samarinda, Deltras Sidoardjo FC, Pelita Jaya FC, L. & E. v. Football Association of
Indonesia (PSSI), award of 12 April 2012. URL: .
10. Статут Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України». URL: https://fbu.org.ua/assets/storage/86/
statut_2019.pdf.
11. Положення про організацію та діяльність Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу України.
URL: https://fbu.org.ua/assets/storage/88/polozhennya-pro-kdk.pdf.
12. Дисциплінарні правила УАФ. URL: https://uaf.ua/files/%D0%94%D0%9F_07_2021.pdf /.
13. Redfern A., Hunter M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4-th ed. London : Sweet and Maxwell,
2004. 659 p.
14. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2006. 608 с.
15. Олімпійська Хартія. URL: file:///D:/Downloads/Olympic_Charter_2_ August%202016_ UKR.pdf.
16. Arbitration CAS 2008/A/1641 Netherlands Antilles Olympic Committee (NAOC) v. International Association of Athletics
Federations (IAAF) & United States Olympic Committee (USOC), award of 6 March 2009. URL: http://jurisprudence.tas-cas.org/
Shared%20 Documents/1641.pdf.
17. Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Sydney) 00/015 Mihaela Melinte / International Amateur Athletic Federation (IAAF),
award of 29 September 2000. URL: http://jurisprudence. tas-cas.org /Shared%20Documents/OG%2000-015.pdf.
18. Arbitration CAS ad hoc Division (OG London) 12/006 Ángel Mullera Rodriguez v. Royal Spanish Athletics Federation (RFEA),
Spanish Olympic Committee (COE) & Superior Sports Council (CSD), award of 1 August 2012. URL: http://jurisprudence.tas-cas.
org/Shared %20Documents/OG%2012-006.pdf.
19. Статут ГО «Федерація гімнастики України». URL: http://ukraine-rg.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/STATUT-FGU-2013.
pdf.
20. Регламент Палати з вирішення спорів УАФ. URL: https://uaf.ua/files/biblioteka/%D0%A0%D0%B5%D0%B3 %D0%BB%D0%B
0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-2018%20(style2).pdf.
21. Code of Sports-related Arbitration. URL: httphttp://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_ FINAL __en_.pdf.
22. Arbitration CAS 2013/A/3263 Azovmash Mariupol Basketball Club v. Luca Bechi, award of 14 March 2014.
URL: https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/3263.pdf.
Опубліковано
2021-10-07
Розділ
Статті