INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF HUMAN RIGHTS: GENERAL PRINCIPLES

  • Zhebrovska Krystyna Artakivna Department of International and European Law National University “Odesa Law Academy"
Ключові слова: міжнародно-правові стандарти прав людини, права людини, міжнародне право

Анотація

Міжнародні стандарти прав і свобод людини можна розглядати як загальновизнані положення міжнародних актів обов'язкового та рекомендаційного характеру, а також принципи міжнародного права, що закріплюють фундаментальні права особистості, які мають визначальне значення для захисту людини від незаконних і необґрунтованих дій із боку держави, посадових та інших осіб, порушують або обмежують ці права, а також виконують функцію орієнтира для усіх держав у регламентації та забезпеченні прав своїх громадян. Основи міжнародно-правових стандартів прав людини продовжують розвиватися одночасно із процесом формування нових правових систем, які декларують у своїх конституціях ідеї верховенства права та поваги до прав людини.

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини розглядають як міжнародні стандарти, оскільки вони розробляються на підставі звичаєвих норм, що сформувалися внаслідок визнання державами юридичної сили правил поведінки, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у вигляді декларацій чи рекомендацій.

Міжнародні стандарти у галузі прав людини - це загальновизнані міжнародно-правові норми, які закріплюють на загальнолюдському рівні статус особистості і встановлюють перелік основоположних прав і свобод, обов'язок держав їх дотримуватися, а також межі можливого або припустимого їх обмеження.

Міжнародні cтaндaрти прав і свобод людини закріплені в міжнародних угодax, конвенціях і пaктax, що базуються на вcecвітньому досвіді та втілюють cучacні потреби, тенденції соціального прогресу.

В основу міжнародних стандартів із прав людини покладені такі загальновизнані принципи, як: повага суверенітету держави; неприпустимість втручання у внутрішні справи держави; самоврядування народів і націй; рівноправність всіх людей і заборона дискримінації; рівність прав і можливостей чоловіків та жінок; дотримання прав людини навіть за умови збройних конфліктів і відповідальність за злочинні порушення прав людини. Значення наведених принципів полягає у тому, що вони є основою розроблення прав людини та їх закріплення у національному законодавстві, а також є критерієм законності діяльності держави у сфері прав людини.

Міжнародні стандарти у сфері прав людини склалися поступово. Спочатку були закріплені лише політичні права, потім - економічні та соціальні. Саме вони і були конкретизовані у національному законодавстві держав, однак кожна держава повинна не лише привести своє законодавство у відповідність зі взятими на себе міжнародними зобов'язаннями, а й вчиняти певні дії та створювати реальні умови для гарантування і здійснення прав.

Основу міжнародних стандартів у сфері прав людини становлять норми природного права, що включає ідеали свободи, справедливості та рівності перед законом. Ці норми закріпляються правовою системою кожної держави.

Біографія автора

Zhebrovska Krystyna Artakivna, Department of International and European Law National University “Odesa Law Academy"

Candidate of Legal Sciences,

Associate Professor

Посилання

1. Бурлак О.В. Міжнародні стандарти щодо захисту і заохочення прав людини : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. 212 с.
2. Гусейнов Л.Г. Международные обязательства государств в сфере прав человека : монография. Баку, 1998. 188 c.
3. Жебровская К.А. Права человека как правовая ценность: универсализм и цивилизационное разнообразие. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Юридичні науки». 2015. Вип. 4. Т 1. С. 32-36.
4. Карташкин В.А. Универсализация прав человека и традиционные ценности человечества. Современное право. 2012. № 8. С. 3-9.
5. Лукашева Е.А. Универсальные стандарты прав человека и цивилизационные традиционные нормы. Право Украины. 2011. № 5/6. С. 39-55.
6. Луковская Д.И. Понятие прав человека: многообразие подходов. Проблемы универсальности прав человека. История госу¬дарства и права. 2007. № 12. С. 33-35.
7. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту : підручник. Київ : Промені, 2010. 722 с.
8. Рабінович П.М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальні поняття, класифікація. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 1. С. 19-24.
9. Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 9. С. 32-42.
10. Честнов И.Л. Универсальны ли права человека. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. № 1. С. 73-82.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті