LEGAL REGULATION OF E-COMMERCE IN THE EUROPEAN UNION

  • Menso Iryna Volodymyrivna Odesa National Maritime University
Ключові слова: електронна комерція, електронний документ, електронний цифровий підпис, , Європейський Союз (ЄС).

Анотація

На підставі законодавства ЄС проведено аналіз поняття «електронна комерція», визначені правовідносини, які становлять це поняття, досліджено поняття та використання електронних документів та електронних підписів.

У ЄС на законодавчому рівні закріплені положення щодо застосування новітніх інформаційних технологій, що забезпечують використання електронних документів і електронних цифрових підписів, метою яких є гармонізація інтересів країн-членів ЄС, юридичних осіб, громадян. Директиви ЄС у сфері електронної комерції покликані забезпечити максимальний захист права на інформацію і гарантувати інформаційну безпеку задля нормального розвитку інформаційного суспільства та стабілізації економічного життя.

Поступово у діловій і правовій практиці з'явилося і закріпилося нове поняття «електронна комерція», проте правова база для регулювання відносин електронної комерції у країнах світу лише починає створюватися. На рівні міжнародних організацій і законодавства окремих країн світу лише з 90-х рр. ХХ ст. почалася робота із прийняття комплексних нормативно-правових актів, присвячених регулюванню відносин, котрі виникають при вчиненні правочинів через мережі електрозв'язку, що пов'язано зі складністю та новизною правовідносин електронної комерції.

Швидкий технологічний розвиток і глобальний екстериторіальний характер мережі Інтернет є засадами ідеології відкритості до різноманітних технологій і послуг, що належать до встановлення відповідності даних оригіналу, в т. ч. за допомогою засобів електроніки.

Сучасна світова економіка нині перебуває на стадії становлення інформаційного суспільства під впливом розвитку інформаційних технологій, новітніх засобів зв'язку, просування глобальної мережі Інтернет. Електронна (комерція) торгівля пов'язана з укладанням комерційних договорів у режимі онлайн із використанням електронних засобів зв'язку. Йдеться насамперед про просування товару чи надання послуги на ринку за допомогою глобальної мережі Інтернет, а також здійснення розрахунків за допомогою електронних платіжних систем. Електронна економіка (веб-економіка) оперує з цифровими даними та включає в себе способи отримання прибутку із використанням мережі Інтернет. Складовою частиною електронної економіки (веб-економіки) є: Інтернет-магазини, Інтернет-ЗМІ, онлайн-реклама, онлайн-розваги та ін.

Біографія автора

Menso Iryna Volodymyrivna, Odesa National Maritime University

Senior Lecturer at the Civil and Labor Law Department

Посилання

1. Ананько А. Электронная форма сделки в международной торговле. URL: http://www.russianlaw.net/law/doc/a124.htm.
2. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. Москва : Городециздат, 2000. 242 с.
3. Дутов М. Сравнительный анализ европейского законодательства в области электронного документооборота. Предпринима¬тельство, хозяйство и право. 2002. № 8. С. 25-28.
4. Завидов Б.Д. Электронная цифровая подпись: правовое значение. Москва : Экзамен, 2001. 21 с.
5. Серго А.Г Правовое регулирование электронной коммерции. URL: http://www.rol.ru/news/it/legal/interview.htm.
6. Соловьяненко Н. Электронная подпись в правовом лабиринте. eCommerce World. 2001. № 2. С. 16-22.
7. Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції. Київ : ЦУЛ, 2007. 224 с.
8. Шамраев А. Развитие европейского права электронной коммерции. URL: www.e-managment.ru/e-law-euro.htm.
9. Язев А. Электронный документооборот: основыне понятия. Мир электронной комерции. 2001. № 1. С. 22-27.
10. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on the electronic commerce). Official Journal of the European Communities. 2000. L 178.
11. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community Framework for Electronic Signatures (Electronic Signatures Directive). Official Journal of the European Communities. 1999. L 13
12. UNCITRAL Draft Model Law on Electronic Commerce. URL: http:/www.uncitral.org/texts/electcom/ml-ecomm.htm.
Опубліковано
2021-08-06
Розділ
Статті