МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

  • Марина Олександрівна Пижова Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: мінімальна заробітна плата, юридична гарантія, оплата прац, прожитковий мінімум, споживчий кошик, диференціація заробітної плати

Анотація

У статті висвітлено питання мінімальної заробітної плати в контексті юридичної гарантії оплати праці. Мінімальна заробітна плата є базовою юридичною гарантією оплати праці. Важливою умовою стимулювання економічного розвитку країни є ефективна політика регулювання доходів населення. Визначено, що ресурсом праці є робоча сила, вартість ресурсу праці наскрізно пов’язана із заробітною платою, оскільки вона є її ціною. Автор зазначає, що під робочою силою або здатністю до праці ми розуміємо сукупність фізичних і духовних здібностей людини, які використовуються нею у процесі виробництва життєвих благ. Вартість робочої сили визначається вартістю життєвих засобів, необхідних для нормального існування працівника і його сім’ї. Проаналізовані визначення заробітної плати. Вказані основні елементи заробітної плати. Зроблено висновок, що система забезпечення мінімальних гарантій у сфері оплати праці є відправним пунктом для визначення ступеня підвищення нижніх меж заробітної плати і перешкодою для її зниження. Зазначено нормативну базу, на якій базується механізм формування прожиткового мінімуму в Україні. Вказується, що прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, а також обов’язкові платежі та збори. А споживчий кошик – це мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і забезпечення її життєдіяльності. Принципи встановлення прожиткового мінімуму, які є загальними для всіх країн, визначені конвенцією Міжнародної організації праці, таким чином, під час встановлення прожиткового мінімуму приймаються такі основні потреби сімей працівників, як продукти харчування, їх калорійність, житло, одяг, медичне обслуговування та освіта. Проаналізовано досвід зарубіжних країн із порушеного питання. Акцентовано увагу на тому, що мінімальна заробітна плата як юридична гарантія оплати праці має виступати найважливішим фактором реальної диференціації заробітної плати, впливаючи як на співвідношення мінімальної і середньої заробітної плати, так і на співвідношення за основними кваліфікаційними групами.

Біографія автора

Марина Олександрівна Пижова, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін
ORCID ID: 0000-0003-3652-5581

Посилання

Маркс К. Капитал (I том). Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-ое изд. Т. 23. Москва : Государственное издательство политической

литературы, 1960.

Рикардо Д. Сочинения / Под ред. М.Ц. Смит. Москва. 195 л. 1. С. 31-1.

Милль Дж. С. Основы политической экономии / Пер. с англ. под общ. ред. А.Г. Милейкої. Москва, 1980. Т. 2. С. 42.

Макконел К.Р. и Ірк С.Л. Экономики: Принципы, проблемы и политика / Пер. с англ. Москва, 1992. Т. 2. С. 173.

Исправников В.О., Куликов И.В. Как продолжать реформы в России? Экономические, экономико-правовые и социальные

аспекты «Фонд за экономическую грамотность». Российский экономический журнал. Москва. 1996 г. 157 с.

Рональд Дж. Гіренбері, Роберт Смит. Современная экономика труда. Теории и государственная политика Москва : «MIT».

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті