ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ ДАНИХ З ЕЛЕКТРОННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Сергій Анатолійович Чванкін Київський районний суд м. Одеси., Асоціація слідчих суддів України
Ключові слова: правосуддя, цивільний процес, електронне листування, електронне спілкування, судове доказування, електронний доказ

Анотація

У цій науковій статті охарактеризовано процесуальний порядок та особливості використання електронних повідомлень у процесі судового доказування у цивільному судочинстві України. Встановлено види електронних повідомлень, що можуть бути використані як джерело доказової інформації, залежно від засобів їх передачі та форми передачі інформації в електронному повідомленні. Охарактеризовано відмінність електронного повідомлення від електронного документа та надано оцінку значенню електронного підпису на електронному повідомленні та його впливу на юридичну силу електронного повідомлення як електронного доказу в цивільному процесі України. Обґрунтовано, що у випадках наявності заперечень з боку сторони судового процесу щодо її участі в електронній переписці доказування цього факту є доволі складним завданням та вимагає від адвоката ретельного підходу до формування доказової бази. Окреслено коло судових доказів, що можуть бути використані сторонами судового процесу для ідентифікації учасників електронного листування, що здійснювалося з використанням стільникового зв’язку, мобільних додатків-месенджерів, електронної пошти та соціальних мереж. Визначено основні правила щодо розподілу тягаря доказування обставин, пов’язаних з ідентифікацією учасників електронного спілкування, між сторонами судового процесу. Встановлено особливості судового доказування належності номера телефону, електронної скриньки, аккаунту в соціальній мережі конкретній особі. Названо основні правила використання в процесі судового доказування електронних повідомлень приватного характеру з огляду на необхідність дотримання судом прав учасників електронної переписки на недоторканість приватного життя. Окреслено перелік осіб, чия згода на використання даних електронного листування має бути надана, щоб електронне повідомлення було прийняте судом як допустимий доказ. Охарактеризовано процесуальний порядок подання до суду електронних та паперових копій електронних повідомлень як електронних доказів у цивільній справі та огляду судом оригіналів цих доказів.

Біографія автора

Сергій Анатолійович Чванкін, Київський районний суд м. Одеси., Асоціація слідчих суддів України

кандидат юридичних наук, доцент, голова , голова 
ORCID ID: 0000-0002-9800-854X

Посилання

Рішення Менського районного суду Чеpнiгiвської областi від 02.07.2020 р. у справі № 738/2225/19.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90171337.

Заочне рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 13.03.2019 р. у справі № 705/1400/18.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80672194.

Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 10.01.2019 р. у справі № 759/13083/17.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79882505.

Рішення Сихівського районного суду м. Львова від 29.08.2018 р. у справі № 464/7100/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/

Review/76193242.

Рішення Хотинського районного суду Чернівецької області від 16.05.2019 р. у справі № 724/619/19.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81769426.

Рішення Київського районного суду м. Одеси від 26.06.2020 р. у справі № 947/8734/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/

Review/90078876.

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України.

№ 40–41, 42. Ст. 492.

Рішення Городоцького районного суду Хмельницької області від 02.12.2019 р. у справі № 672/842/19.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86169949.

Рішення Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 27.10.2020 р. у справі № 743/625/20.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92700706.

Моісеєнко Д.М. Проблемні питання застосування електронного листування як доказу в цивільному процесі України.

Право та державне управління. 2018. № 3 (32). Т. 1. С. 57–61.

Пожоджук Р.В. Захист права на недоторканність приватного життя споживача послуг у мережі Інтернет. Приватне право і

підприємництво. 2019. Вип. 19. С. 97–102.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996.

№ 30. Ст. 141.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003.

№№ 40-44 Ст. 356.

Островська М.А. Листування у месенджері як доказ, без порушення права на комунікаційну приватність. Новели цивільного процесуального законодавства: докази та доказування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

(м. Одеса, 14 вересня 2020 р.) / Уклад.: Стоянова Т.А., Островська Л.А, Сатановська О.В.; за загальною редакцією д.ю.н.,

професора Н.Ю. Голубєвої. Одеса : Фенікс, 2020. С. 108–113.

Опубліковано
2021-03-27
Розділ
Статті