ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ

Ключові слова: державна реєстрація майнових прав, блокчейн, децентралізований розподілений реєстр, кібербезпека

Анотація

Статтю присвячено питанням раціонального і ефективного використання інформаційних технологій під час формування та діяльності системи державної реєстрації майнових прав. У ході дослідження була зроблена спроба визначення перспектив законодавчого та практичного вдосконалення системи державної реєстрації майнових прав за трьома напрямками: підвищення рівня інформаційної безпеки, спрощення та удосконалення способів доступу до даних Державних реєстрів та формування єдиної прозорої чіткої системи правового регулювання технічних рішень та процедурних моментів у межах інституту реєстрації майнових прав в Україні. З'ясовано, що процес діджиталізації діяльності держави позитивно вплинув на розвиток відносин у сфері реєстрації майнових прав та стимулював подальші інновації. Проаналізовано вітчизняні досягнення у сфері здійснення функцій ведення реєстрів та забезпечення захисту інформації в межах реєстру. Аргументовано необхідність фіксації в реєстрі даних валідації суб'єктів запиту даних щодо конкретного об'єкта нерухомості з метою дотримання принципу добросовісності користування Державним реєстром. Дані валідації повинні мати конфіденційний характер і можуть бути використані у процесі захисту порушених або оспорюваних прав у випадку рейдерських захоплень нерухомості, превентивних заходів таких порушень або інших правопорушень у сфері власності. Збереження принципу добросовісності під час користування Державним реєстром повинно доповнювати такі засади функціонування реєстрів як відкритість і публічність. За аналогією з публічністю прав на нерухомість публічними повинні залишатися і дії щодо збирання, обробки і поширення інформації з Державних реєстрів. Визначено, що серед основних проблем ведення реєстрів виділяються недосконалість програмного забезпечення державних реєстрів (основна причина технічних помилок), некомпетентність осіб, які здійснюють моніторинг. Запропоновано внесенням змін до законодавства, які б змогли встановити єдині прозорі правила ведення реєстру для реєстраторів та підстави настання та межі відповідальності за порушення таких правил.

Посилання

1. Chavez-Dreyfuss G. Sweden tests blockchain technology for land registry. Reuters. URL : https://www.reuters.com/article/us-sweden-blockchain/sweden-tests-blockchain-technology-for-land-registry-idUSKCN0Z22KV#:~:text=NEW%20YORK%20 (Reuters)%20%2D%20Sweden,Land%20Registry%20said%20on%20Thursday.
2. Graglia M., Mellon Ch. Blockchain and Property in 2018: At the End of the Beginning. Innovations. 2018. Vol. 12, No. 1-2. P. 90-116.
3. Indian state to implement blockchain for land records. Ledger Insights. URL : https://www.ledgerinsights.com/indian-blockchain-land-records-registry-andhra-pradesh/.
4. Shang Q., Price A. A Blockchainbased Land Titling Project in the Republic of Georgia. Innovations. 2018. Vol. 12, number 3/4. P. 72-78.
5. Vinay Thakura, M.N.Dojab, Yogesh K. Dwivedic, Tanvir Ahmadd, Ganesh Khadanga. Land records on Blockchain for implementation of Land Titling in India. International Journal of Information Management. Volume 52, June 2020. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401219303329.
6. Давидова І.В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 26. С. 38-41.
7. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Департамент державної реєстрації та нотаріату. URL : http://ddr.minjust.gov.ua/uk/39a73739b49b53999facdebe6769db56/derzhavnyy_reestr_rechovyh_prav_na_neruhome_mayno/
8. Державний реєстр речових прав на нерухомість другий день «лежить». Главком. 15 листопада 2016. URL : https://glavcom.ua/news/derzhavniy-rejestr-rechovih-prav-na-neruhomist-drugiy-den-lezhit-382886.html.
9. Деякі питання посилення безпеки зберігання та захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і системи електронних торгів з реалізації [...] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2017-%D1%80#Text.
10. Деякі питання посилення безпеки зберігання та захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і системи електронних торгів з реалізації арештованого майна. Урядовий портал. URL : https://www.kmu.gov.ua/ npas/250015228.
11. Доронін І.М. Блокчейн, суспільство і держава: проблеми правотворчості. ІТ-право: проблеми та перспективирозвитку в Україні: зб. матер. IIМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17 листоп. 2017p.). Львів : НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 73-78.
12. Карпенко О., Осьмак А. Використання блокчейн-систем органами публічної влади: український та зарубіжний досвід. Актуальні проблеми державного управління. 2018. Вип. 1. С. 57-62.
13. Клименко І.В., Лозова, Г.М., Акімова, Л.М. Застосування блокчейн-технологій у публічному управлінні. Демократичне врядування. 2017. Вип. 20. URL : http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Klymenko,Lozova,Akimova.pdf.
14. Козаєва Н. Як нотаріусам блокують доступ до державних реєстрів за формальні помилки. Закон і бізнес. 2019. № 9(1411). URL : https://zib.com.ua/ua/136717-yak_notariusam_blokuyut_dostup_do_derzhreestriv_za_formalni_.html.
15. Коровайко О. Правове регулювання державної реєстрації прав на нерухоме майно за часів української незалежності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 11. С. 116-119.
16. Коровайко О. Формування і зберігання даних державного реєстру прав на нерухоме майно. Підприємництво, господарство
і право. 2017. № 12. С. 40-43.
17. Красюк З. Спрощення доступу до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а також удосконалення Державного реєстру прав на нерухоме майно. Європейська Бізнес Асоціація. 08.04.2020. URL : https://eba.com.ua/ kinstellar-predstavyly-interesy-qterminals-u-peregovorah-stosovno-ukladennya-kontsesijnogo-dogovoru-u-najmasshtabnishomu-kontsesijnomu-proekti-v-ukrayini/.
Опубліковано
2021-01-20
Розділ
Статті