НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ШКОДІ В УМОВАХ КОВІД-19

Ключові слова: пандемія, КОВІД-19, цивільне законодавство, недоговірні зобов'язання, дії в інтересах іншої особи без її доручення, рятування життя і здоров'я

Анотація

Непопулярність у суспільстві рішень влади та колізія приватного і публічного інтересів, що у зв'язку із цим виникає, потребують пошуку не лише засобів юридичного примусу, які були б ефективними і водночас виправданими, аби не створювати зайву соціальну напругу, але також і засобів захисту інтересів осіб, які вчиняють без відповідних повноважень дії, спрямовані на запобігання загрози виникнення шкоди іншим людям в умовах пандемії. У вирішення проблем, що виникають у зв'язку зі згаданою соціальною напругою, а також необхідністю заохочення дій, спрямованих на відвернення загрози виникнення шкоди, важливе значення відводиться правовим засобам, зокрема, цивільно-правовими.

У статті досліджуються проблеми теорії та практики застосування норм цивільних недоговірних зобов'язань в умовах пандемії КОВІД-19. Зазначається, що у зв'язку зі зростанням кількості захворювань, неготовністю державної системи охорони здоров'я до боротьби з епідемією такого масштабу виникає проблема заохочення альтруїстичних дій в інтересах осіб, які самі не можуть захистити власні інтересні. Зростає також кількість випадків вчинення дій без спеціального на те повноваження з метою запобігання шкоді життю та здоров'ю людей, зумовлених необхідністю втручання у сферу майнових та немайнових інтересів іншої особи. Багато ситуацій, що при цьому виникають, знаходяться у цивільно-правовому полі, однак відповідна практика поки що не сформувалася. На підставі аналізу ситуації, що склалася, робиться висновок про виправданість виокремлення категорії «недоговірні зобов'язання, що виникають із дій, вчинених для запобігання шкоді», а також про необхідність формування відповідної доктрини та рекомендацій щодо створення та застосування норм цивільного права, які стимулюватимуть діяльність із запобігання виникненню шкоди в умовах пандемії. Практично виправданим є також формування правових позицій вищих судів із відповідних питань, що дасть змогу ефективно використовувати потенціал недоговірних зобов'язань цивільного законодавства.

Посилання

1. Боброва Д. Недоговірні зобов'язання у проекті Цивільного кодексу України 1996 р. Українське право. 1997. № 3. С. 180.
2. Ігнатенко В.М. Виконання недоговірних регулятивних зобов'язань. URL : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ tipp/2012_1/Ignaten.pdf.
3. Пеструєв Д.М. Особливості умов та наслідків діяльності в інтересах іншої особи без доручення в умовах карантину. Часопис цивілістики. 2020. № 37. С. 55-61.
4. Сегодня Кабмин может ввести карантин выходного дня. Почему это совсем вредная идея. 11.11.2020, 06:23. URL : https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/illyuzornyy-karantin-vyhodnogo-dnya-vse-kritikuyut-novye-ogranicheniya-kab-mina-spravedlivo?ibclid=IwAR1rzwYj6jXkhANvYhTD8FfupOvmtUIcbzAuz7QJi_uNCJiKVgzsvappipk.
5. Харитонов Є.О. Система зобов'язань, що виникають внаслідок відвернення шкоди, за Цивільним кодексом України. Актуальні проблеми приватного права України: Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / Відп. ред. Р.А. Майданик, О.В. Кохановська. Київ : ПрАТ «Юридична практика», 2014. С. 461—180.
6. Чернат В.А. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи : автореф. дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2006. 20 с.
Опубліковано
2021-01-19
Розділ
Статті