ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ ЯК ЦИВІЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

  • Ірина Віталіївна Давидова
Ключові слова: ідентифікація особи, електронний підпис, електронні довірчі послуги, криптографічний захист

Анотація

Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України щодо ідентифікації особи, зокрема електронного підпису, яка в умовах карантину набуває особливо вагомого значення. Введений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. карантин передбачає ряд обмежень та правил, які мають на меті запобігти поширенню захворювання. Досить велика група людей підлягає самоізоляції, однак все одно є учасниками цивільних відносин. Виходом з ситуації є більш активне використання можливостей інформаційних технологій, зокрема при вчиненні правочинів, отриманні адміністративних послуг, участі у судових засіданнях тощо. Із запровадженням карантину і обмежувальних заходів, що його супроводжують, спостерігається ситуація, коли традиційні, зокрема цивільно-правові, дії переходять за допомогою запровадження інформаційних технологій в електронну площину. Особливої актуальності набуває процес ідентифікації особи, в тому числі застосування електронного підпису як найбільш надійного засобу ідентифікації, і саме цим питання присвячена стаття.

Окрема увага приділена аналізу ситуації, яка спричинена введенням карантину, щодо розгляду судових справ в умовах обмежувальних (заборони) заходів, що мало наслідком ухвалення спеціального закону, згідно з яким на час дії карантину учасники цивільних, господарських, адміністративних справ можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Проаналізовано «перше в історії» судове засідання, яке було проведено в режимі відеоконференції.

Приділена увага аналізу статистичних даних щодо формування та застосування електронних підписів, гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу в даному питанні. Розглядаються питання використання електронного підпису, окрема увага приділяється характеристиці його видів, ступенів захисту та сфер використання кожного з видів таких підписів.

Зроблено висновок про те, що в українському правовому полі досить швидко з'являються електронні ідентифікатори, що пов'язано з розвитком інформаційних технологій, активною участю держави в цьому процесі.

Посилання

1. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2155-19.
2. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.
3. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності : Закон України від 06.10.2016 № 1666-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1666-19.
5. Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів : Постанова КМУ від 03.03.2020 р. № 193. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2020-п.
6. Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг: постанова КМУ від 04.12.2019 р. № 1137. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF.
7. Рабчинська Л. Електронна канцелярія: як оформити ФОП вдома. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/29/659 939/?fbclid=IwAR1l1WxPWRsgMdyNXiW-BZq-flkSYXqdOPNvNC2Bz607QBixV2gju5D_vtM.
8. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19.
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України від 30.03.2020 р. № 540-IX. URL : https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/540-20#Text.
10. Ухвала Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 03.04.2020 р. Справа № 160/2860/20. URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88572992.
11. Мамченко Н. Заслухати справу через Zoom: суддя-автор ухвали розповів деталі її реалізації. URL : https://sud.ua/ru/news/ publication/165679-zaslukhati-spravu-cherez-zoom-suddya-avtor-ukhvali-rozpoviv-detali-yiyi-realizatsiyi.
12. Дубілет Д. Как коронавирус может привести к важной судебной реформе. URL : https://www.facebook.com/dubilet/
posts/10158385309308552.
13. Про внесення змін до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв'язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду: наказ Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 р. № 196. URL : https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/14/N_196_20.
14. Більше 1,5 млрд. разів українці скористалися електронним підписом за 2019 рік. URL : https://thedigital.gov.ua/news/bilshe-15-mlrd-raziv-ukraintsi-skoristalisya-elektronnim-pidpisom-za-2019-rik.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті