ЕМФІТЕВЗИС ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

  • Влада Олександрівна Гончаренко
Ключові слова: право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, емфітевзис, договір про емфітевзис, цивільне право України

Анотація

Статтю присвячено характеристиці емфітевзису за цивільним законодавством України та зарубіжних країн. У роботі досліджено поняття та характерні ознаки емфітевзису, проаналізовані передумови та підстави виникнення й розвитку емфітевзису за цивільним правом України, охарактеризовано право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) з точки зору приналежності його до речових прав на чуже майно. У статті надається визначення та аналізуються характерні риси договору про емфітевзис, характеризується суб'єктний склад та істотні умови цього договору.

У роботі розкриті особливості регулювання емфітевзису у законодавстві західноєвропейських країн. Зроблено висновок, що у сучасних національних законодавствах країн континентальної Європи емфітевзис зберігся у праві лише деяких держав. Відмова від інституту емфітевзису у багатьох сучасних зарубіжних правопорядках зумовлена заміною його аналогічними за змістом правовими конструкціями - особистими сервітутами (узуфруктами), правом забудови (суперфіцієм) чи речовими обмеженнями (Німеччина, Австрія, Польша, Швейцарія). При цьому в деяких зарубіжних країнах поряд із узуфруктами залишено й інститут емфітевзису (Франція, Італія, Нідерланди). У цих країнах емфітевзис являє собою обмежене речове право користування земельною ділянкою та плодами. Емфітевтичне право може виникати у результаті укладення договору або передаватися у спадок.

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення низки норм ЦК України, які регулюють право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

Посилання

1. Карасевич П.Л. Гражданское обычное право Франции в историческом его развитии. Москва : Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1875. 504 с.
2. Институции: История и система римского гражданского права. Ч. 2: Вып. 1. Ч. 2: Система. Вып. 1: Общая часть и вещное право / Зом Р., проф.; Пер.: Н. Кесслер; Предисл. и ред.: А.Н. Беликов, прив.-доц. Сергиев Посад : Тип. И.И. Иванова, 1916. 375 с.
3. Карышев Н. Вечно-наследственный наем земель на континенте Западной Европы. Москва : СПАРК, 2007. 330 с.
4. Умов В. Договор найма имуществ по римскому праву и новейшим иностранным законодательствам. Москва : Унив. тип. (Катков и Ко), 1872. 367 с.
5. Нагнибіда В.І. Порівняльно-правове дослідження інституту парціарних прав в європейських країнах періоду середньовіччя та нового часу. Часопис цивілістики. 2009. № 6. С. 58.
6. Шимон С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн : навч. посіб. (Курс лекцій). Київ : КНЕУ, 2004. 220 с.
7. Кулагин М.И. Эволюция гражданского права в современных капиталистических странах. Советское и иностранное гражданское право (проблемы взаимодействия и развития). Москва, 1989.
8. Gregory W.R. An Elegy for Emphyteusis. Civil Law Commentaries. Vol. 1. Winter 2008. Issue 2. Р. 17.
9. Bouvier J. Bouvier's Law Dictionary. Boston : The Boston Book Company, 1897.
10. Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок : моногафия. Москва : Волтерс Клувер, 2011. 368 с.
11. Цивільний кодекс Квебеку. Москав : Статут, 1999. 472 с. URL : http://canlii.org/en/qc/laws/stat/sq-1991-c-64/latest/sq-1991-c-64.html.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті