ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ

  • Віра Олександрівна Токарева
Ключові слова: страхування, обов'язкове страхування, обов'язкове страхування спортсменів, страхування спортсменів вищих категорій, професійний спорт

Анотація

Стаття присвячена окремим питанням правового регулювання страхування спортсменів. Встановлено, що: страхування спортсменів від нещасних випадків є одним із різновидів страхування, поряд із страхуванням особистого майна спортсменів, інвентарю та обладнання команд, цивільною відповідальністю організаторів спортивних змагань, учасників спортивних правовідносин (гравців, суддів, тренерів, вболівальників тощо) перед третіми особами на випадок смерті, каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я та страхування на випадок скасування, відстрочення, перенесення спортивних заходів з причин, що не залежать від учасників та організаторів змагань.

З'ясовано, що дослідження страхування в галузі спорту має провадитись з урахуванням його поділу на спорт на аматорський або непрофесійний та професійний спорт, під яким слід розуміти комерційний напрямок діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання прибутку.

З'ясовано, що спортсмени вищих категорій підлягають обов'язковому страхуванню відповідно до чинного законодавства України. Надана характеристика та встановлені особливості правового статусу страхувальника, страховика та застрахованого в договорах обов'язкового страхування спортсменів віщих категорій.

Проаналізовані випадки, від настання яких провадиться страхування. Визначені групи ризиків залежно від виду спорту, небезпечності травм та ймовірності настання випадку та їх вплив на розмір страхового тарифу в разі страхування.

З'ясовано, що страхування в галузі спорту може провадиться з метою реклами та піару компанії.

Посилання

1. Розина И.П. Обязательное и добровольное страхование спортсменов. URL : http://iais.kemsu.ru/conf_web1/GetDocsFile7id =49997&table=papers_file&type...
2. Суха Ю.С. Деякі питання правового регулювання відносин страхування у професійному спорті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. № 21. С. 275-279.
3. Тіхонова М.А. Види страхування у сфері фізичної культури і спорту. Право і безпека. 2011. № 1(38). C. 234-239.
4. Клименко М. Самьіе интересньїе фактьі и случаи в страховке [46 случаев]. URL : https://avtomaniya.com/site/publication-full/689.
5. Про фізичну культуру і спорт Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 14. ст. 80.
6. Порядок та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій: постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 № 378. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi7nreg=378-95-%EF.
7. Токарева В.О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату : монографія.
2012. С. 80.
8. Про підтримку олімпійського і параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в України : Закон України від 14 вересня 2000 № 1954-III. Відомості Верховної Ради. 2000. № 43. Ст. 370.
9. Цьіганов А.А. Зарубежная практика страхования спортсменов. Организация продаж страховьгх продуктов. 2007. № 6. С. 7.
10. Правила спортивних змагань з лижних гонок. URL : http://www.sfu.org.ua/official_documents/ukrainian_rules/ukr_rules_ cross-country.
11. Правил боксу Федерації боксу України. URL : http://www.newstars.com.ua/123/130.
12. Про обов'язкове страхування спортсменів для участі у турнірах УФК! URL.: http://progresskarate.com.
13. Полянський А.О. Правові проблеми регулювання праці професійних спортсменів в Україні. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «ПРАВО». 2011. № 16. С. 47-53.
14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 вересня 1999 № 1105-XIV. ВідомостіВерховної Ради України. 1999. № 46. Ст. 403.
Опубліковано
2020-09-07
Розділ
Статті