МОРАТОРІЙ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

  • Алла Григорівна Барабаш
  • Анастасія Юріївна Лось
Ключові слова: мораторій, відчуження, землі сільськогосподарського призначення, землі товарного сільсько- господарського виробництва, земельні частки (паї), обхід мораторію

Анотація

Статтю присвячено характеристиці правового регулювання мораторію на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва. Авторами висвітлено способи обходу мораторію, які застосовувалися протягом його існування, та положення законів, які удосконалювали заборону на відчуження.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що питання обігу земель сільськогосподарського призначення є одним із найгостріших питань в українському суспільстві протягом останніх двох десятиліть. Прийняття Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020 є визначальною подією в правовому та економічному житті нашої країни. Звідси особливого значення набувають питання характеристики змісту цього Закону.

Метою статті є визначення основних змін у правовому регулюванні мораторію на відчуження земель товарного сільськогосподарського виробництва. Особлива увага приділяється тлумаченню основних положень прийнятого Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020.

Охарактеризовано етапи запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення, визначено склад суб’єктів, які зможуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а також перелік об’єктів, на які розповсюджується дія прийнятого Закону. Проаналізовано вимоги Закону щодо ціни земельної ділянки, переважного права орендаря на купівлю земельної ділянки. Обґрунтована точка зору щодо участі іноземних осіб у вітчизняному ринку земель сільськогосподарського призначення.

Автори доходять висновку, що новоприйнятий Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» скасовує мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення приватної власності частково, а також не врегульовує питання участі в земельному ринку іноземних фізичних та юридичних осіб, характеризується встановленням низки обмежень та заборон.

Посилання

1. Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю) : Закон України від 18.01.2001 № 2242-III. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2242-14 (дата звернення: 13.04.2020).
2. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. Дата оновлення: 21.02.2020. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 13.04.2020).
3. Єрмолаєва Т.В., Алгаш В.В. Щодо доцільності зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначен-
ня в Україні. Молодий вчений. 2018. № 10(1). С. 231–235.
4. Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення
до прийняття відповідних законодавчих актів : Закон України від 19.12.2006 № 490-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/490-16 (дата звернення: 04.05.2020).
5. Яворська О. Договір як підстава виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільгосппотреб. Підпри-
ємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 120–124.
6. Про оренду землі : Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV. Дата оновлення: 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/161-14 (дата звернення: 04.05.2020).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення : Проєкт Закону
України від 13.11.2019 № 2178-10. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059 (дата звернення: 13.04.2020).
8. Нізалов Д. Як змінився законопроєкт про обіг сільськогосподарських земель до другого читання в парламенті? Економічна
правда. 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/01/8/655564/ (дата звернення: 13.04.2020).
9. Сольський М. Ринок сільськогосподарської землі відкрито. За що саме проголосували депутати в масках і які ще закони
мусять ухвалити? 2020. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/2/658911/ (дата звернення: 15.04.2020).
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті