МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У ВСЕСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Олександра Сергіївна Кочина
Ключові слова: авторське право, інтернет, DMSA, платформи обміну контентом, охорона та захист прав, звільнення від відповідальності

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню сучасного стану міжнародно-правового регулювання захисту авторських прав в Інтернет-мережі у перспективі його впровадження у законодавство України.

Проаналізовано Закон США про авторське право у цифрову епоху (DMCA) від 12 жовтня 1998 року, який вважається першим у світі нормативно-правовим актом з регулювання авторсько-правових відносин у цифровому середовищі. Одним із основних принципів DMCA є забезпечення так званої «безпечної гавані» для постачальників онлайн-послуг, яка полягає в тому, що постачальник онлайн-послуг звільняється від відповідальності за розміщення інформації з порушенням авторських прав, якщо відповідає на заяву про видалення розміщеного з порушенням авторських прав контенту в найкоротший строк.

Встановлено, що схожий принцип знайшов втілення і в Директиві 2001/29/ЄС Про гармонізацію деяких аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. Україна, спираючись на досвід США та ЄС, законодавчо закріпила порядок припинення порушень авторського права з використанням мережі Інтернет лише в 2017 році.

Автор зазначає, що найважливіше значення для боротьби з порушеннями авторських прав в інтернеті має Директива 2019/79/ЄС Про авторські та суміжні права на єдиному цифровому ринку. Найбільший резонанс у суспільстві викликала норма ст. 17 зазначеної Директиви, якою передбачена можливість притягнення до відповідальності інтернет-платформи для обміну контентом (такі як YouTube, Vimeo тощо) за публічне надання контенту, який порушує авторські права, навіть якщо він був завантажений їх користувачами. Такий підхід є безпрецедентним зрушенням у сфері відповідальності за порушення авторських прав в інтернет-просторі.

З метою запровадження європейського досвіду обґрунтовано необхідність продовження процесу адаптації українського законодавства в сфері захисту авторських прав до законодавства ЄС, взявши курс на посилення відповідальності інтернет-платформ обміну інформацією за публічне надання контенту, який порушує авторські права, завантаженого їх користувачами.

Посилання

1. Гайсин Ф.Ф. Проблема нарушения авторских прав в сети Интернет. Вестник Марийского государственного университета.
Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2017. Т. 3. № 2 (10). С. 50–53.
2. The digital millennium copyright act of 1998 U.S. Copyright office summary. URL: https://www.copyright.gov/legislation/dmca.
pdf.
3. Klemchuk D. DMCA Compliance. 2018. URL: https://www.klemchuk.com/dmca-compliance-requirements.
4. Директива 2001/29/ЄС Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про гармонізацію деяких аспектів ав-
торського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві». URL: https://zakon.rada.gov.ua/.
5. Про державну підтримку кінематографії в Україні : Закон України 23 березня 2017 року № 1977-VIII // Відомості Верховної
Ради України. 2017. № 20. Ст. 240.
6. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради
України. 1994. № 13. Ст. 64.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. 1984. Дод. № 51. Ст. 1122.
8. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами від 30 листопада 2015 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu.
9. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the
Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj.
10. What is Article 13? The EU’s divisive new copyright plan explained. URL: https://www.wired.co.uk/article/what-is-article-13-
article-11-european-directive-on-copyright-explained-meme-ban.
11. Complying With Article 17 of the EU Copyright Directive. URL: https://www.termsfeed.com/blog/eu-copyright-directive-
article-17/.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті