МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ ПРАВА НА НОУ-ХАУ

  • Вікторія Вікторівна Дмитренко
Ключові слова: ноу-хау, конфіденційна інформація, винахід, корисна модель, технічне рішення

Анотація

У статті описано механізм охорони права на ноу-хау, зокрема наведено покрокову інструкцію, починаючи з підготовчого етапу прогнозування, створення ноу-хау, необхідних дій, які допоможуть засвідчити право на ноу-хау, а також здійснення права на ноу-хау (зокрема впровадження результату, договірних способів розпоряджання майновими правами на ноу-хау), підстав і способів захисту права. Створюючи ноу-хау, необхідно продумати, як правильно його охороняти, оскільки сплутування різних об’єктів правової охорони, неправильний вибір способу охорони може призвести до порушення права на цей результат інтелектуальної, творчої діяльності.

Оскільки результати технічної творчості можуть по-різному охоронятися, важливо врахувати мету, якої прагне досягти автор. Якщо технічне рішення у перспективі матиме нетривалу корисність – немає потреби його охороняти в конфіденційності, краще реєструвати та отримати патент, але суті ноу-хау в матеріалах заявки не розкривати, щоб існувала можливість укладення договорів щодо розкриття ноу-хау. У випадку, якщо прогнозується, що отриманий результат є максимально неочевидним і корисним, що дозволить його автору отримувати прибутки тривалий час (понад 20 років), краще не розголошувати такий результат, не реєструвати як винахід чи корисну модель, а охороняти як ноу-хау.

В Україні немає державних реєстрів ноу-хау, відповідальність за охорону таких результатів покладається на їхніх авторів чи інших законних суб’єктів права. Проте існує можливість депонувати ноу-хау без оприлюднення в Державній науково-технічній бібліотеці України або нотаріально посвідчити час пред’явлення документа про ноу-хау. Це дозволить автору доводити право на своє ноу-хау. Хоча, крім цих способів, доказами першості у створенні та використанні ноу-хау може бути будь-яка інформація, яка це доводить, – договори щодо надання дозволу на використання ноу-хау, інформація на сайті про корисний ефект від ноу-хау (але без розкриття суті) тощо.

У статті наведено покроковий механізм охорони ноу-хау: 1) прогнозування; 2) створення результату та виникнення прав на нього; 3) засвідчення права на ноу-хау; 4) здійснення права на ноу-хау; 5) підстави та способи захисту права на ноу-хау. Ефективна охорона творчих результатів не можлива без обізнаності їх авторів щодо правової природи створених об’єктів. Необхідно чітко продумати, який об’єкт планується створити та з якою метою, що дозволить спланувати, як його охороняти. Від належно продуманої стратегії охорони конфіденційних результатів інтелектуальної, творчої діяльності залежить ефективність охорони та тривалість ноу-хау.

Посилання

1. Литвин О. Охорона нових інноваційних технічних рішень без патентування. Теорія і практика інтелектуальної власності.
2012. № 1. С. 73–75.
2. Ситишко Д.А. Правовое регулирование секрета производства (ноу-хау) в Российской Федерации : автореф. дисс. канд.
юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2009. 28 с.
3. Черкашин В., Ступінський Я. Організаційно-правове регулювання ноу-хау і комерційних таємниць підприємства. Інтелек-
туальна власність. 2007. № 5. С. 26–34.
4. Протасов Д.В. Теоретические проблемы права на секрет производства (ноу-хау) : автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03.
Москва, 2010. 25 с.
5. Елисеева О.А. Секрет производства (ноу-хау) как обьект права интеллектуальной собственности : автореф. дисс. канд.
юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2011. 25 с.
6. Інструкція про депонування результатів інтелектуальної діяльності науково-технічного змісту у Державній науково-техніч-
ній бібліотеці України від 27 липня 2017 року за № 29. URL: https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Instruktsiia-RID.
pdf (дата звернення: 7 травня 2020 року).
7. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ. Дата оновлення: 13 лютого 2020 року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 (дата звернення: 7 травня 2020 року).
8. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Дата оновлення: 28 квітня 2020 року.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 7 травня 2020 року).
9. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. Дата
оновлення: 9 грудня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення: 7 травня 2020 року).
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті