ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ НОТАРІУСА ДО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ВІДЧУЖЕННЯ СПІЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ОДНИМ ІЗ ПОДРУЖЖЯ НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

  • Юлія Євгенівна Зінькевич
Ключові слова: спільна сумісна власність, нерухомість, договір відчуження нерухомості, яка є спільною сумісною власністю подружжя, презумпція спільної власності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню практичних аспектів підготовки нотаріуса до посвідчення договору відчуження нерухомого майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, одним із них на користь третьої особи. Здійснено аналіз норм вітчизняного законодавства, що регулюють питання здійснення відчуження спільної нерухомості одним із подружжя на користь третьої особи.

Визначено алгоритм дій нотаріуса при підготовці до посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, на користь третьої особи. Зроблено висновок, що алгоритм підготовчих дій до посвідчення такого договору відчуження спільної нерухомості подружжя відрізняється залежно від того, хто саме з подружжя звернувся до нього за вчиненням нотаріальної дії, – особа, на ім’я якої оформлений правовстановлюючий документ на майно, що буде предметом відчуження (титульний власник), або другий із подружжя.

З’ясовано, що сімейний стан відчужувача на момент придбання нерухомості та на момент відчуження відповідного нерухомого майна подружжя визначає, від кого саме нотаріус повинен вимагати відповідну заявузгоду на вчинення договору. Узагальнено життєві ситуації, які можуть мати місце у нотаріальній практиці при посвідченні договору відчуження спільного нерухомого майна подружжя та визначено відповідні заяви, які повинні бути подані нотаріусу при посвідченні такого договору.

Встановлено, що в разі звернення до нотаріуса того з подружжя, який не зазначений у правовстановлюючому документі на відчужувану нерухомість, необхідною умовою посвідчення відповідного договору відчуження є етап трансформації спільної сумісної власності у спільну часткову власність. З’ясовано, що після визначення часток у праві спільної сумісної власності та проведення державної реєстрації відповідних часток у праві власності кожен із подружжя має право укласти договір відчуження з будь-якою особою.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 03.10.2003 // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. С. 356.
2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ : Закон України // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21.
Стаття 135.
3. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.
4. Про нотаріат від 02.09.1993 № 3425-XII : Закон України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/3425-12.
5. Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна,
видачею свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності : Рішення Науково-експертної ради з питань
нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/n0001323-09.
6. Дячук О. Відчуження майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, одним із подружжя. [Електронний ресурс]. Ре-
жим доступу: http://yurradnik.com.ua/stati/vidchuzhennya-mayna-shho-ye-spilnoyu-sumisnoyu-vlasnistyu-podruzhzhya-odnim-
iz-nih/.
7. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01.07.2004 № 1952-IV : Закон України. [Елек-
тронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.
Опубліковано
2020-07-29
Розділ
Статті