ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ІСНУЮЧОГО ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

  • Таїсія Сергіївна Руденко
Ключові слова: проблема, цільове призначення, земельна ділянка, категорія земель, зміна

Анотація

У статті розглядається проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок. Зроблено висновок, що у чинному земельному законодавстві досі існує невизначеність змісту поняття «цільове призначення земель», що значно зменшує ефективність правового регулювання. Здійснено правовий аналіз та запропоновано оптимальне рішення для подолання даної проблеми шляхом регламентації нових, удосконалених положень щодо закріплення єдиного остаточного поняття цільового призначення та розподілу земель на категорії.

Посилання

1. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07 липня 2011 р.//Відомості Верховної Ради України. - 2012. - №8.-С. 348.
2. Мірошниченко A.M., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України // К.: Правова єдність. -2013.-544С.
3. Земельний кодекс України. Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №3-4.-С. 27.
4. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. -№ 36. - Ст. 282.
5. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - С. 141.
6. Сидор В.Д. Правовий режим земель у земельному законодавстві України. // Адвокат. - 2010. -№ 8. -С.32- 38.
7. Синецька О. Щодо цільового призначення земельних ділянок // Вісник прокуратури: Загальнодерж. фахове юрид. вид. -2007.-№12.-С.63-68.
8. Третяк А. Класифікація земель за їх категоріями, типами землекористування, цільовим призначенням та дозвільне використання земель // Землевпорядний вісник. -2009. -№5.-С.20-31.
9. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.
10. Голик В. Як удосконалити правове регулювання використання земельних ділянок за цільовим призначенням у межах категорій земель? // Землевпорядний вісник. - 2009. -№9.- С. 34 - 39.
11. Мартин А. Сучасні проблеми класифікації та встановлення цільового призначення земельних ділянок // Землевпорядний вісник. -2007. - №6,- С. 28 - 34.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті