ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УСИНОВЛЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Сергій Сергійович Журило
Ключові слова: усиновлення, дитина, банк даних, інформація, служба у справах дітей

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем, які можуть виникати при використанні інформаційних технологій в процесі усиновлення, можливим шляхам захисту інформації, забезпечення її достовірності та тенденціям розвитку використання новітніх технологічних досягнень, які можуть бути запроваджені державою задля забезпечення ефективності та оперативності обробки інформації службою у справах дітей, втому числі при веденні банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомнихбатьків, батьків-вихователів.

Посилання

1. Журило С.С. Регулювання усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами: питання теорії та практики : моногр. / С.С. Журило. - Одеса, 2016. - 290 с.
2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
3. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF
4. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Закон України від 13.01.2005 p. № 2342-IV. -Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
5. Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлю-вачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів : наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2015 р. № 1256. -Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0380-16/
6. Про ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах : Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28.04.2007 р. № 1386 (втратич чинність). - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0582-07
7. Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання : наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18.11.2008 р. № 4580 (втратив чинність). - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/zl200-08
8. Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлюва-чів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів : наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2015 р. № 1256. -Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0380-16/
9. Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних і в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» : наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016р. № 717. - Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z0982-16
10. Про затвердження районної програми заходів щодо забезпечення введення в промислову експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» у Перемишлянському районі на 2016-2017 роки : Рішення Перемишлянської районної ради від 26.01.2016 р. № 50. - Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja &uact=8&ved=0ahUKEwj58cqviM_UAhVGQZoKHQSNALQQFghFMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.peremyshrada.gov.ua% 2Fdoc%2FRishenya%252050%2520VII%2520sklykanya.doc&usg=AFQjCNFbOLrZZuPLH5qf5IQMQD3RiOZ2PA&sig2=V2sr uFeOEL30S4bxlS9cRw
11. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/852-15
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті