ПІРАТСТВО В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ - ПРОБЛЕМИ IT-СФЕРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Halyna Hrihoriants
Ключові слова: авторське право і суміжні права, піратство в мережі Інтернет, IT- піратство, захист та охорона об'єктів авторського права і суміжних прав

Анотація

В межах даної статті були розглянуті концептуальні засади та природа IT- піратства, а також вплив інформаційного суспільства на появу та розповсюдження піратства в мережі Інтернет.

Посилання

1. Грігор'янц Г.І. Піратство як порушення авторських і суміжних прав в мережі Інтернет: Автореферат дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / Грігор'янц Галина Ігорівна. - Одеса : Фенікс, 2016. - 23 с.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. // Нормативні акти України: Глектронна база даних. -Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page2
3. Грігор'янц Г.І. Піратські партії та їх відношення до піратства в авторському праві /Г.І. Грігор'янц //TVROPSKYPOPITICKY A PRAVNI DISKURZ (Європейський політико-правовий дискурс). - 2015. -№4.- Том. 2. - С. 153- 157.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті