ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ

  • Оксана Іванівна Сафончик
Ключові слова: сім'я, сімейні правовідносини, шлюб, шлюбно-сімейні правовідносини, розірвання шлюбу припинення шлюбу

Анотація

В запропонованій статті надається поняття, характерні риси та підстави припинення шлюбу за законодавством України. При цьому наголошується, що припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов'язує певні правові наслідки, які мають важливе значення, адже у разі припинення шлюбу припиняються особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя. Окремо виділяються характерні риси припинення шлюбу, а також причини розірвання шлюбу.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО.
2. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22.
3. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. СО. Харитонова, X.: Одіссей. - 2006. - 552 с.
4. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер. -2016.- 520 с.
5. Сімейне право України: Підручник/ За ред. В.С. Гопанчука. - К.: Істина. - 2002. - С. 52.
6. Цивільне та сімейне право УкрапжПідручник/ За ред. СО. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - К.: Правова Єдність. Всеукраїнська асоціація видавців. - 2009. - 968 с.
7. Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України: дис..... канд. юрид. наук: 12.00.03/ Болховітінова
Анастасія Борисівна. -К.- 2009. - С. 54.
8. Сафончик О.І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні: автореф. дис.....канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сафончик
Оксана Іванівна. - Одеса. - 2004. - 20 с.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті