МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ У КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

  • Ганна Михайлівна Федущак-Паславська
Ключові слова: конструкції римського права, право власності, зобов'язальне право, заповіт, інститути спадкового права

Анотація

У статті визначені особливості правового регулювання майнових відносин в період Середньовіччя, які є спільними для правових систем західної правової традиції. Виявлено, що значну роль у процесі правового регулювання майнових відносин відіграли, зокрема системи феодального, міського, торговельного права. Виокремлено також вплив норм звичаєвого, канонічного права і запозичених з римського права та інтерпретованих лепетами і каноністами, відповідно до потреб часу, ідей, принципів, формулювань. Не зважаючи на окремішність англо-американського типу, свій внесок у розвиток основ традиції зробила і англійська правова система. Будучи сьогодні цілістю, західна правова традиція продовжує еволюціонувати, в тому числі, завдяки таким властивостям права, яких воно набувало в період Середньовіччя. Йдеться про об'єктивність, універсальність, взаємність, участь, цілісність, розвиток.

Посилання

-
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті