ЗАПОВІДАЛЬНИЙ ВІДКАЗ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  • Владимир Сергеевич Деревнин
Ключові слова: спадкування, заповіт, заповідальні розпорядження, заповідальна відмова

Анотація

У статті розглядаються концептуальні положення субінститута заповідального відказу в цивільному праві, вт. ч. поняття і правова сутність заповідального відказу, і відказоодержувача, предмет, суб'єкти, строки заповідальних відмов.

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. // ВВР України. - 2003. - № 40. - Ст. 356.
2. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. - Москва, 1995 [по изд. 1907 г.]. - С. 528.
3. Bürgerliches Gesetzbuch [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
4. Swiss Civil Code [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index. html
5. Codice civile [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=229774
6. Code civil [Электронный ресурс]. - Режим flocTyna:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT 00000607072
7. Цибульская О.Ю. Сравнительно-правовой анализ правового режима завещательного отказа и возложения по законодательству Украины, России и Франции / О.Ю. Цибульская // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : зб. ст. - 2007. - Вип. 7 : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку права в Україні» (7-8 грудня 2007 р.). - С. 220-224.
8. Kodeks Сум1пу[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.pravo.levonevsky.org/kodeks_pl/kodeks-cywilny/index. htm.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті