СПАДКОВИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ

  • Анастасія Валеріївна Сегенюк
Ключові слова: цивільне право, спадкове право, спадковий договір, учасники спадкового договору, спадковий договір подружжя

Анотація

У статті розглядаються питання історичного розвитку, всебічного дослідження, визначення та характеристики спадкового договору за законодавством України. Висвітлюються учасники даного виду договору, істотні умови його укладення, форма укладення, нотаріальне посвідчення та державна реєстрація договору, вивчається питання спадкового договору подружжя. Зазначаються гарантії учасників договору, щодо додержання їх прав та законних інтересів, можливість розірвання даного виду договору. Проводиться аналіз питання контролю за додержанням умов договору набувачем та виносяться пропозиції щодо законодавчого вдосконалення цього питання.

Посилання

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 40-44 // Відомості Верховної Ради України - 2003 - Ст. 356.
2. Роз'яснення Міністерства юстиції України від 12.02.2013р. за № 0001323-13 // Відомості Верховної Ради України - 2013.
3. Харитонов Є.О. Цивільне право України / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. - [Вид. 3-тє, переробл. і допов.. -К.:Істина, 2011.-808 с.
4. Кучеренко Д.С. Спадковий договір: теорія та практика / Д.С. Кучеренко // Часопис Київського університету права. -2010. -№4-С.201-206.
5. Курило Т.В. Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України / Т.В. Курило // Наше право.-2015.-№6-С.157-161.
6. Свобода Є.Ю. Спадковий договір в українському цивільному праві / Є.Ю. Свобода // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць. - 2009. - №6(8) - С.410-416.
7. Куліцька С.В. Проблемні питання сутності та забезпечення виконання спадкового договору / С.В. Куліцька // Часопис Київського університету права. - 2012. - №2 - С. 396-400.
Опубліковано
2020-07-24
Розділ
Статті