СУБ'ЄКТНИЙ СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СУСПІЛЬНОЮ НЕОБХІДНІСТЮ.

  • Михайло Іванович Нівня
Ключові слова: суб'єктний склад, нерухоме майно, примусове відчуження, суспільна необхідність, експропріація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню суб'єктного складу правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв'язку із суспільною необхідністю. Зокрема, аналізується відповідність назви суб'єктів, надається опис їх ролі у примусовому відчуженні, визначається ціль, яку переслідує кожен з суб'єктів, окреслюється коло осіб, що можуть виступати у якості того чи іншого суб'єкту правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв'язку із суспільною необхідністю.

Посилання

1. Венецианов М.В. Экспроприация с точки зрения гражданского права/ М.В. Венецианов. - Казань: Тип. Импер. Ун-та. 1891. - 114 с.
2. Суєтнов Є.П. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності: дис. ... к-та юрид. наук: 12.00.06 / Суєтнов Євгеній Павлович. -X., 2012. - 195 с.
3. Наконечний А.Б. Примусове відчуження земельних ділянок за законодавством України [Текст] : автореф. дис... к-та юрид. наук : 12.00.06 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - X. 2016. - 24 с.
4. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 р. № 1559-УІ (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб: Закон України від 05.07.2012 р., № 5070-УІ // Офіц. вісн. України. - 2012. - № 67. -Ст. 2724.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті