ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ПОРЯДКУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

  • Неллі Юріївна Голубєва
Ключові слова: набувальна давність, нерухомість, визнання права власності, добросовісність, набуття права власності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливості розгляду судами справ про визнання права власності в порядку набувальної давності. Проаналізована специфіка відповідних справ, умови визнання права власності в порядку набувальної давності, виявленні найбільш суттєві проблеми.

Посилання

1. Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав : Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014. -№5.
2. Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ // http://www. scourt.gov. ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1207B66D24762ClDC2257D0E004CC419
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті