СУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЯК ПІДҐРУНТТЯ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

  • Юлія Іванівна Полюк
Ключові слова: спосіб захисту, засіб захисту, форма захисту, судова форма захисту, судовий захист, право на судовий захист, реалізація права на судовий захист, звернення до суду, право на звернення до суду, реалізація права на звернення до суду

Анотація

Статтю присвячено дослідженню та аналізу способів і форм захисту цивільних прав, визначення судової форми захисту як найбільш якісного та ефективного серед інших способів захисту цивільних прав. Визначається суть та внутрішнє наповнення судової форми захисту в порівнянні із зазначеними способами захисту. Досліджується особливість прояву та дія права на звернення до суду в межах судової форми захисту. Визначається момент звернення до суду за захистом та встановлюються процесуальні аспекти реалізації права на судовий захист при здійсненні правосуддя.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
2. Чечина Н. А. Гражданский кодекс и гражданское процессуальное законодательство // Правоведение. - 1995. - № 4-5. -С. 73-78.
3. Тимченко Г. П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав. дис. канд. юрид. наук. - Харків, 2002. - С. 203.
4. Ківалов С. В. Деякі аспекти судового захисту прав людини в Україні в європейському вимірі// Актуальні проблеми політики : зб. наук, праць. -2001. -Вип.12. -С. 3-9.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті