ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • Інна Валеріївна Воротинцева
Ключові слова: реєстрація бізнесу, електронна реєстрація, фізична особа-підприємець, юридична особа, адміністративна послуга

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання і практики надання адміністративних послуг в електронній формі на прикладі електронної реєстрації бізнесу з урахуванням останніх новацій українського законодавства, а також визначено основні перспективи розвитку системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Посилання

1. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 918-р. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-p
2. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. - Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15
3. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/852-15
4. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09.01.2007 № 537-V. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
6. Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи : Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті