ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ АВТОРІВ (ПРАВОВОЛОДІЛЬЦІВ) ІЗ КОРИСТУВАЧАМИ ТА ДЕРЖАВОЮ В ІНТЕРНЕТІ

  • Галина Ігорівна Грігор'янц
Ключові слова: піратство, піратська діяльність, автор, правоволодільці, користувачі, авторське право та суміжні права, порушення авторських та суміжних прав

Анотація

Стаття присвячена пошуку варіантів вирішення проблеми досягнення компромісу інтересів суспільства з вільного доступу до культурних цінностей та інтересів авторів (правоволодільців) із отримання за це матеріальної та моральної вигоди.

Посилання

1. Стовпець О.В. Суперечності системи охорони права інтелектуальної власності в умовах глобалізації // Часопис Київського університету права. - 2011. -№2.-С. 180- 184.
2. Мирских И.Ю. Охрана интеллектуальной собственности в условиях глобализации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. -2012.-№3.- С. 138-144.
3. Арданов О. Розвиток партнерства для подолання цифрового піратства в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність. -№8.-2010.-С.20-30.
4. Афанасьева К.О. Видавниче піратство в Інтернеті: український контекст. - Режим доступу: http://pravo-media.at.ua/ publ/7-1-0-6.
5. НагорнякГ.С. Захист інтелектуальної власності у сфері цифрової передачі даних //Науково-практичний семінар: Українські репозитарії відритого доступу: проблеми, досвід, перспективи, ТНТУ, 18 листопада 2010 p.: тези доповіді. - Тернопіль, 2010.-С. 1-7.-Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/662.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті