ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР І ІТ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

  • Оксана Іванівна Сафончик
Ключові слова: сім'я, сімейні правовідносини, шлюб, шлюбно-сімейні правовідносини, укладення шлюбу, шлюбний договір, інформаційні технології

Анотація

В запропонованій статті надається загальна характеристика застосування шлюбного договору в сфері інформаційних технологій за законодавством України. При цьому наголошується, що шлюбний договір відносно віртуального майна (речей, об'єктів інтелектуальної власності або творчості) для врегулювання відносин між подружжям в ІТ сфері, повинен складатися за аналогією складання шлюбного договору відносно реального майна подружжя та їх спільної власності. На теперішній час в Україні, правовідносини подружжя щодо віртуальних речей, у відмінності до пілотного проекту з приводу реєстрації актів цивільного стану, законодавчо не врегульовано, у зв'язку з чим потребують подальшого дослідження.

Посилання

1. ІТ-право: сутність та поняття: монограф. / За ред. О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова. - Одеса: Фенікс. - 2017. -316 с.
2. ІТ-право та інформаційна безпека: монограф. / За ред. О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова. - Одеса: Фенікс. - 2017. - 176 с.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. -№ 11.
4. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. Є.О. Харитонова. -X. : Одіссей. -2006. - 552 с.
5. Жилинкова И.В. Брачный договор. - X. : Ксилон. - 2005. - 175 с.
6. Білоусов В.М. Шлюбний договір в Україні: практичне втілення. - Режим доступу: Шр://ег.паи.еёи.иа:8080/папё1е/МАЦ/23846.
7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. 7. Сімейне право України: Підручник / За ред. Т.В. Боднар та О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер. -2016.- 520 с.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті