ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУДОЧИНСТВІ

  • Володимир Сергійович Петренко
Ключові слова: інформаційні технології, судочинство, електронний суд

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуального стану та визначенню кола проблем в сфері запровадження інформаційних технологій в судочинстві України, сучасного стану та перспектив запровадження «Електронного суду», довгострокових планів та загальних тенденцій розвитку інноваційних технологій у судочинстві.

Посилання

1. Яковлев В.Ф. Экономика, право, суд. - М., 2003. - С.375.
2. Оптимизация гражданского правосудия / Под ред. В.В.Яркова. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - С. 50-51.
3. Бринцев О. В. «Електронний суд» в Україні. Досвід та перспективи: монограф. - X. : Право, 2016.- 72 с.
4. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 12. - Ст. 102.
5. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. //Офіційний вісникУкраїни.-2013.-№ 44.-С. 79.-Ст. 1581.
6. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи. -Режим доступу: http://court.gov.ua/userfiles/concept.pdf.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті