ПРАВО ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  • Галина Олегівна Михайлюк
Ключові слова: споживач, інформаційні технології, права інтелектуальної власності, правова охорона, реклама

Анотація

У статті досліджуються правові механізми захисту прав інтелектуальної власності на товари / послуги, що рекламуються через мережу Інтернет. Проаналізовано національну судову практику держав-членів ЄС, а також Європейського суду справедливості у справах, де, у переважній більшості випадків, споживачі були введені в оману використанням конкурентами комерційних позначень, які нагадували відомі бренди, через що останні притягувались до відповідальності за порушення прав власників комерційних позначень.

Посилання

1. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. Study on the Overall Functioning ofthe European Trade Mark Law System (European Commission). 2011. P. 50. - URL: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm /index_en.htm (дата звернення 15.03.2017).
2. (C-63/97) BayerischeMotorenwerkeAG vDeenik [1999] ECRI-905.
3. (C-2/00) Holterhoff vFreiesleben [2002] ECR1-4187.
4. (C 236/08 - C 238/08) Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA [2011] ECRI-2417.
5. Trade Marks Directive 2008/95/EC. - URL: http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en :PDF (дата звернення 15.03.2017).
6. Matulionyte R., Nerisson S. The French Route to an ISP Safe Harbor, Compared to German and US Ways // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2011.№42(1).P. 55 -73.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті