ІТ ВІДНОСИНИ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ

  • Юлія Василівна Кривенко
Ключові слова: волонтерський рух, рух.волонтерська діяльність, волонтер, волонтерська допомога, волонтерські послуги, ІТ -відносини

Анотація

В статті визначені питання впливу ІТ відносин на поширення та розвиток волонтерського руху в Україні. Розвиток ІТ відносин дозволяє створювати нові технологічні рішення та інструменти, які спрощують наше життя: яку виконанні простих завдань будь-то сплата онлайн-послуг, чи збору коштів, так і у проведенні надзвичайно складних дій.

Посилання

1. Шарыпин А. В. Волонтерское движение студентов: истоки и современность // Современные исследования социальных проблем. - 2010. -№ 4(04). - С. 214-220.
2. ІТ-право та інформаційна безпека : монограф. / За ред. О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова. - Одеса : Фенікс, 2017. - 472 с.
3. Борисенко М.І Волонтерство, як одна з форм благодійництва. «Молодий вчений». - № 6 (21). - Частина 3. -2015.-С102-104.
4. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. - К.: НІСД, 2015.-36с.
5. Сидоренко К.О.Перспективи розвитку регулювання волонтерської діяльності в Україні // Суспільство і право. - №4. - 2012.
6. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Указ, Стратегія від 26.02.2016 № 68/2016.//Електронний ресурс:Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
7. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№30.-Ст. 141.
8. Про волонтерську діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. -2011. -N42. - Ст. 435.
9. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України // Відомості Верховної Ради. -2013.-№25.- Ст. 252.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті