ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

  • Алла Володимирівна Кирилюк
Ключові слова: інформаційні правопорушення, інформаційні злочини, інформаційна діяльність, інформація, технології, кіберпростір, комп'ютер, розповсюдження, суб'єкти інформаційних правовідносин, користувачі, інформаційно-телекомунікаційні мережі, протизаконний збір, використання інформації, несанкціонований доступ, інформаційні ресурси, незаконне копіювання інформації, електронні системи, викрадення інформації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття та ознак інформаційних правопорушень, окресленню основних видів та груп інформаційних правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність, визначенню загальних рис правопорушень в інформаційній сфері, дослідженню правові критерії виділення інформаційних правопорушень серед інших, аналізу основних видів інформаційних правопорушень, визначенню напрямів розвитку інституту інформаційних правопорушень в контексті розроблення законодавства.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України : Закон України // Відомості Верховної Ради України - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
2. Полушкин А. В. Информационное правонарушение: понятие и виды : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14. - Екатеринбург. 2009.-223 с.
3. Кормич Б.А. Інформація як категорія інформаційного права // Актуальні проблеми держави і права. - Вип. 16. - Одеса : Юридична література, 2002. - С. 367 - 374.
4. Максименко Ю.Є., Ліпкан В.А. Засади розвитку інформаційної деліктології // Право України. 2013.-№10.- С. 249-256.
5. Тихомиров О. О. Інформаційні правопорушення: теоретико-правова концепція // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2015. - № 1 (17). - С. 38-47.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті