ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • Руслан Євгенович Еннан
Ключові слова: «хмарні» технології, Інтернет, провайдер

Анотація

В статті визначені та розглянуті особливості формування правових засад використання «хмарних» технологій у мережі Інтернет, а також надана загальна характеристика правового режиму «хмарних» технологій у контексті модернізації інформаційних відносин.

Посилання

1. Валентинова Т. Что в действительности представляют собой облачные сервисы. - Режим доступа : 1іпр://\¥\¥\¥^ттгпоІа. сот/іпІегезІз/пагезой/спго-Іакое-оЬ1ас1ігіуе- Іеііпо^іі.
2. 48 % европейских компаний рассматривают облака как ключевой фактор повышения гибкости и эффективности бизнеса // Cloudzone.ru - в мире облачных технологий . - Режим доступа : http://cloudzone.ru/articles/analytics/39.html.
3. Станкевич В. Облачные вычисления // Финансовая газета. Региональный выпуск. -2011. -№ 32.
4. Костылев И. Облака в небо спрятались //Банковское обозрение. -2011.-№7.-С. 88-91.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті