ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ УКРАЇНИ

  • Владимир Сергеевич Деревнин
Ключові слова: товарна біржа, електронна торговельна система, торгова платформа, біржовий брокер

Анотація

У статті розглядаються концептуальні положення товарної біржі, її цивільно-правове становище в рамках законодавства України. Викладено основні, найбільш важливі науково-теоретичні та практичні результати аналізу стану впровадження електронної технології торгівлі на товарних біржах країни. Запропоновано шляхи прискореного впровадження системи електронної торгівлі в практику діяльності вітчизняного біржового ринку.

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. -2003. - № 40. - Ст. 356.
2. Дегтярев 0. И. Биржевое дело : учебн. - Москва : Магистр, 2007. - 623 с.
3. Сохацька 0. М. Біржова справа : підручн. - Київ : Кондор, 2008. - 632 с.
4. Солодкий М. 0. Стан та шляхи розвитку електронної біржової торгівлі на фондових та товарних біржах країни: бібліограф. // Агросвіт. - 2010. - № 20. - С. 5-7.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті