ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ ЩОДО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ У РАЗІ ЇХ ПОРУШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • Олександра Степанівна Яворська
Ключові слова: припинення порушення авторських прав, мережа Інтернет, власник веб-сайту, постачальник послуг хостингу

Анотація

У статті проаналізовані законодавчі новели щодо припинення порушення авторських і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Позитивно оцінюючи законодавчі новели, що вносять впорядкованість та визначеність у разі порушення відповідних прав у мережі Інтернет, автор вказує і на певні проблемні моменти. Обгрунтовано недоцільність встановлення закритого переліку об'єктів авторського і (або) суміжних прав, у разі порушення прав на які, застосовуються правила ст. 52-1 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

На думку автора, звернення із заявою до власника веб-сайту, постачальника послуг хостингу про припинення порушення авторських і (або) суміжних прав виключно за представництвом (посередництвом) адвоката обмежує право відповідного суб'єкта на захист. Такий імперативний припис законодавця є необгрунтований.

Посилання

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. -Ст. 64.
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті