ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ПІРАТСТВУ В ІТ СФЕРІ

  • Роман Богданович Шишка
Ключові слова: піратство, кібербезпека, способи, засоби захисту, порушення прав, провайдер, нтернет ресурс, контент

Анотація

У статті досліджено засоби та способи протидії піратству в IT сфері. Звернуто увагу на необхідність дослідження витоків, проявів небезпеки та наслідків піратства, вироблення стратегії і тактики протидії піратству і на їх основі формулювання форм, засобів та способів такої протидії. Запропоновано внесення змін до ст. 16 Цивільного кодексу України щодо нового способу захисту порушених прав.

Посилання

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : ЗаконДодексвід 07.12.1984 № 8073-Х (Редакція станом на 27.09.2017). - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
2. Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХП (Редакція станом на 26.04.2017). - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
3. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Проект закону України №2 126а от 13.05.2017. - Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/JHlN268V.html
4. Цивільний кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435-ІУ (Редакція станом на 19.07.2017). - Режим доступу: zakon.rada.gov. ua/laws/show/435-15
Опубліковано
2020-07-23
Розділ
Статті