ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЇХ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗА НОВОЇ РЕДАКЦІЄЮ ЦПК УКРАЇНИ

  • Олена Миколаївна Соломахіна
Ключові слова: спеціальні знання, доказове значення, строки проведення експертиз, експертна установа, висновки експерта

Анотація

Стаття присвячена виявленню та дослідженню основних положень судової експертизи у цивільному процесі, а також дослідженню особливостей призначення судової експертизи за правилами оновленого ЦПК України, а також дослідженню деяких положень пов'язаних із строками проведення експертиз у експертних установах та оформленням висновків експертизи згідно існуючим процесуальним кодексом та інструкцією про призначення та проведення судових експертиз.

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 18 січня 2018 року: Офіц. текст. -К. : Алерта,2018.-240с.С.-46-50.
2. Про судову експертизу: Закон України від 22 лютого 1994 р. № 4038 — С. 5. Із змінами, внесеними згідно із Законами.
3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: затв. наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5. — С. 29. Із змінами та доповненнями
4. Соломахіна О.М. Ознаки судової експертизи та порядок її призначення у цивільному процесі України // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Випуск 66 / редкол.: С.В. Ківалов (голов.ред.) та ін.., відп. за вип.. В.М. Дрьомін. - Одеса: Юридична література, 2012. - 532 с.-С- 354-360. - 0,42 д.а.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті