ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ

  • Андрій Якович Савицький
Ключові слова: регулювання, обслуговування, багатоквартирні житлові будинки, ОСББ, об'єднання співвласників

Анотація

У статті досліджуються окремі нормативно-правові положення законодавства Франції стосовно здійснення управління та обслуговування багатоквартирними житловими будинками. Проаналізовано та встановлено які є спільності та розбіжності законодавчого регулювання управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Визначено який позитивний досвід може перейняти Україна в рамках нового євроінтеграційного напряму. Встановлено, що Україна тільки на початку шляху, де співвласникам багатоквартирного житлового будинку держава надала можливість вибору форми управління їх спільним майном.

Посилання

1. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : Закон України від 14.05.2015 p. № 417-VIII (ред. від 23.07.2017) [Електронний ресурс]. - 2017 - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/
2. Loi № 65-557 du lOjuillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis [Електроний ресурс] // Legifrance. -2017 - Режим доступу: https://www.legifrance.gouv.fr
3. A quoi sert l'immatriculation des copropriétés? [Електронний ресурс] // Direction de l'information légale et administrative. - 2017. -Режим доступу: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ F32058.
4. Syndicat de copropriétaires [Електронний ресурс] // Direction de l'information légale et administrative. -2017. - Режим доступу: https:// www. service-public.fr/particuliers/vosdroits/ F2606.
5. Règlement de copropriété [Електронний ресурс] // Direction de l'information légale et administrative. - 2017. - Режим доступу: https:// www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ F2589.
6. Décisions votées à la double majorité ou à l'unanimité [Електронний ресурс] // Direction de l'information légale et administrative. -2017. - Режим доступу: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ F2137.
7. Copropriété : décisions nécessitant un vote à la majorité simple [Електронний ресурс] // Direction de l'information légale et administrative. -2017. - Режим доступу: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ F32065.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті