ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

  • Роман Ігорович Радейко
Ключові слова: інформаційні технології, електронне урядування, блокчейн, державний реєстр, публічні відносини

Анотація

Стаття присвячена аналізу інноваційної інформаційної технології блокчейн, яка використовується в Україні як пілотний проект у сфері реєстрації майнових прав на земельні ділянки, системах проведення земельних торгів та торгів арештованим майном. Проаналізовано переваги та ризики застосування цієї технології у сфері державного управління, проблеми та перспективи правового регулювання у цій царині.

Посилання

1. Болеста І. Інформація та ентропія у фізиці й суспільному житті. Обрії науки: збірка нарисів про науку і про вчених І за ред. Ю. ГоловачатаЯ. Грицака. Львів: Вид-во Укр. катол. ун-ту 2016. С. 47-77.
2. ВишньовВіктор: <<ТехнологіяВ1осксЬаіпзапобігаєвтручаннюупроцеселектроннихторгів>>.Мгшсоте_с»2во юстиціїУкраїни: офіц.сайт. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/viktor-vishnov-tehnologiya-blockchain-zapobigae-vtruchannyu-u-protses-elektronnih-torgiv.
3. Державний земельний кадастр перейшов на технологію Blockchain. Держгеокадастр: офіц. сайт. 2017. З жовт. URL: http://land. gov.ua/derzhavnyi-zemelnyi-kadastr-pereishov-na-tekhnolohiiu-blockchain/.
4. Деякі питання посилення безпеки зберігання та захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і системи електронних торгів з реалізації арештованого майна: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 трав. 2017 р. № 353-р. База даних«Законодавство України» І ВРУкраїни. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2017-%D1%80.
5. Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення: постанова Кабінету Міністрів України від 21 черв. 2017 р. № 688. Офіційний вісник України. 2017. № 76. Ст. 2322.
6. Довгань О. Д., Доронін І. М. Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту: монографія. Київ: ВД «АртЕк», 2017.107с.
7. Доронін І. М. Блокчейн, суспільство і держава: проблеми правотворчості. ІТ-право: проблеми та перспективирозвитку в Україні: зб. матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 17 листоп. 2017 p.). Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 73-78.
8. Желтухін Є. Юристи та технології: точки дотику. Юридична Газета. 2017. 14 листоп. № 46 (596). С. 26-27. URL: https://aequo.ua/ content/news/nles/201711_dmukhovskiy_1510845377_en.pdf.
9. Криптовалюта: Зібрати по криптах. Український юрист. 2017. 10 жовт. URL: http://jurist.ua/7article%2F1402
10. Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством юстиції України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державним агентством з питань електронного урядування України, громадською організацією Transparency International Україна та Бітфурі Холдінг Б. В. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2017/06/MEMO-SIGNED_2017_06_16. pdf.
11. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні): проект Закону України від ЗО жовт. 2017 р. № 7246. URL: http://wl.cl.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_l?pf3511=62816.
12. Про обіг криптовалюти в Україні: проект Закону України від 6 жовт. 2017 р. № 7183. URL: http://wl.cl.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_l?pf3511=62684.
13. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: проект Закону України від 10 жовт. 2017 р. № 7183-1. URL: http:// wl.cl.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_l?pf3511=62710.
14. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні від 20 верес. 2017 р. № 649-р. Офіційний вісник України. 2017.№78.Ст. 2402.
15. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 67-р. Офіційний вісник України. 2018. № 16. Ст. 70.
16. «СЕТАМ» перейшла на технологію збереження даних «Віосксіїаіп» та змінила назву на «Openmarket», -Мін'юст. Міністерство юстиції України: офіц. сайт. 2017. 6 верес. URL: https://minjust.gov.ua/news/ministry/ setam-pereyshla-na-tehnologiyu-zberejennya-danih-blockchain-ta-zminila-nazvu-na-openmarket—minyust.
17. Сімсон О. ІТ-право з позиції теорії та практики, підходи до вивчення і викладання. Право України. 2018.№1.С. 51-62.
18. Стефанчук Р. Інформаційні технології та право: quo vadis? Право України. 2018.№1. С. 30-50.
19. Чернолуцкий Р. Блокчейн в земельном кадастре Украины: положительные моменты и подводные камни. Forklog. 2017. October 3. URL: https://forklog.com/blokchejn-v-zemelnom-kadastre-ukrainy-polozhitelnye-momenty-i-podvodnye-kamni/.
20. Blockchain's world map: country leaders in blockchain innovation. URL: https://twitter.com/blockchainRI/status/955865568476848130.
21. Building trust in government Exploring the potential of blockchain. IBM Institute for Business Value. URL: https://www-01.ibm.com/ common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03801USEN.
22. D5 Charter. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386290/D5Charter_signed.pdf/
23. Dubai Land Department Launches Blockchain Real Estate Initiative. URL: https://www.coindesk.com/ dubai-land-department-launches-blockchain-real-estate-initiative/.
24. Global Opportunity Report2018. URL: https://issuu.com/sustainia/docs/global_opportunity_report_2018_la5a0c3de3371d.
25. Indian state of Andhra Pradesh signs MOU to develop blockchain stack and set up blockchain university. URL: https://www.opengovasia. com/articles/indian-state-of-andhra-pradesh-signs-mou-to-develop-blockchain-stack-and-set-up-blockchain-university.
26. J. Michael Graglia, Christopher Mellon. Blockchain and property in 2018: at the end of the beginning. URL: https://www.conftool. com/landandpoverty2018/index.php/02-l l-Graglia-864_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=02-l l-Graglia-864_paper. pdf&form_id=864&form_version=final.
27. Japan to tidy up scattered property records. URL: https://asia.nikkei.com/Markets/Property/Japan-to-tidy-up-scattered-property-records.
28. Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy, 2015. URL: http://w2.blockchain-tec.net/blockchain/blockchain-by-melanie-swan.pdf.
29. N. Szabo. (1994). SmartContracts. URL: http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html.
30. N. Szabo. (1997). The Idea ofSmart Contracts. URL: http://szabo.best.vwh.net/smart_contracts_idea.html/.
31. Nikhilesh De. Vermont City Pilots Land Registry Record With Blockchain Startup. URL: https://www.coindesk.com/ vermont-city-pilots-land-registry-record-with-blockchain-startup/.
32. Openmarket (ДП «СЕТАМ») провів 24 тисячі аукціонів з використанням технології Blockchain на майже 700 млн грн. URL: https:// minjust.gov.ua/news/ministry/openmarket-dp-setam-proviv-24-tisyachi-auktsioniv-z-vikoristannyam-tehnologii-blockchain-na-mayje-700-mln-grn.
33. Rwanda Government's Blockchain Project Gains Momentum. URL: https://www.iafrikan.com/2017/10/13/rwanda-government-blockchain-project/.
34. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
35. Scott Neil. Bermuda's deeds registry to go on blockchain. URL: http://www.royalgazette.com/business/article/20180124/ bermudas-deeds-registry-to-go-on-blockchain&template=mobileart.
36. Sweden officially started using the blockchain for land and real estate registration. URL: https://www.coinmis.com/sweden-officially-started-using-the-blockchain-for-land-and-real-estate-registration/.
37. The Bitfury Group and Government of Republic of Georgia Expand Historic Blockchain Land-Titling Project. URL: http://bitfury.com/ content/4-press/the_bitfury_group_republic_of_georgia_expand_blockchain_pilot_2_7_16.pdf.
38. The First Government To Secure Land Titles On The Bitcoin Blockchain Expands Project. URL: https://www.forbes.com/sites/ laurashin/2017/02/07/the-first-government-to-secure-land-titles-on-the-bitcoin-blockchain-expands-project/#6d5073684dcd.
39. Ubitquity Used to Test Pilot Blockchain Land Registry in Brazil. URL: https://www.bitsonline.com/ubitquity-test-blockchain-land/.
40. Will blockchain transform the public sector? Blockchain basics for government Mark White, Jason Killmeyer, Bruce Chew. URL: https:// www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/understanding-basics-of-blockchain-in-government.html.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті