ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ: ВИКЛИК ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВУ У ЦИФРОВУ ДОБУ

  • Віра Олександрівна Токарева
Ключові слова: авторське право, онлайн платформы, єдиний цифровий ринок, електронна комерція

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти діяльності онлайн платформ. Інтенсивний розвиток інформаційних технологій вплинув на появу онлайн платформ із надання послуг. Виникнення та поширення онлайн платформ, заснованих на системі спільного володіння або «часток», як Uber, Airbnb викликає не лише інтерес, а й невдоволення та критику суспільства. Провідною проблемою є відсутність єдиного підходу у регулюванні традиційних сервіс надання послуг та онлайн платформ, що є перепоною у підвищення ефективності та якості послуг.ЄС обравши пріоритетним напрямком розбудову єдиного цифрового ринку, ставить задачу усунення відмінностей у регулюванні національних законодавств держав членів у сфері надання послуг.

Посилання

1. «Давай расшарим это»: как sharingeconomy захватывает мир [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:https://rb.ru/opinion/ sharing-economy/
2. Двенадцатова Т. Онлайн-платформы и единый цифровой рынок ЕС: подводные камни регулирования 20.02.2016 [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:https://zakon.ru/blog/2016/2/20/onlajnplatformy_i_edinyj_cifrovoj_rynok_es_podvodnye_kamni_regulirovaniya
3. Key Issues in the Arts and Entertainment Industry edited by Ben Walmsley: 2011.- Goodfellow Publishers 156 p.
4. Ревенко H.C. Европейский союз на пути к единому цифровому рынку / Н.С. Ревенко // Мир новой экономики. - 2016. - № 2. -С. 6-15.
5. Commission proposes modern digital contract rules to simplify and promote access to digital content and online sales across the EU: Press Release of the European Commission. Brussels, the European Commission, 09.12.2015.[Електронний ресурс]. - Режим доступу:1іпр:// europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_en.htm (Accessed 5 March 2016).
6. Привалова В.М.Авторское право на публикацию материалов, как многранная проблема В.М.Привалова, Е.А.Ищенко // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2015.- №1(5). - С. 1028-1031.
7. A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change. Political Guidelines for the next European Commission. Opening Statement in the European Parliament Plenary Session by Jean-Claude Junker, Candidate for President of the European Commission. Strasbourg, the European Commission, 15.07.2014. 36 p. URL: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf#page=6 (Accessed 05 March 2016).
8. Communication «Опііпе Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe*
9. Обзор реформы европейского права [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:http://lexdigital.ru/2017/121/#more-1656
10. Airbnb ограничивают по всему миру. В Берлине сервису запретят работать без дополнительного разрешения. За нарушение - штраф 6100 тыс. [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:http://hotelier.pro/news/item/1265-airbnb/1265-airbnb
П. В Париже решили запретить Airbnb 07.04.2018. [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:https://mirgamarjoba. ги/2018/04/17/v-parizhe-reshili-zapretit-airbnb/
12. Новицкий Е. Власти Нью-Йорка и Airbnb готовяться к решающей битве. 04 Май 2018[Електронний ресурс]. - Режим доступу:1іпр:// www.russian-bazaar.com/ru/mnews/245558.htm
13. Ромашенко С. Reuters: Еврокомиссия против запрета Airbnb и Uber 01.02.2016[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. dw.com/ru/reuters-еврокомиссия-против-запрета-аігЬпЬ-и-иЬег/а-19297151
14. Обзор реформы европейского права [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:http://lexdigital.ru/2017/121/#more-1656
15. Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») [Електронний ресурс]. - Режим доступу:1ійр://гакоп2. rada.gov. ua/laws/show/994_224/card2#Card
16. Стаценко Н. Исследование: как «дыра» в конфиденциальности Airbnb ставит владельцев домов под угрозу. [Електронний ресурс]. -Режимдо ступу: https://rb.ru/story/danger/
17. Власти Франции объединили такси-сервисы в единую платформу для конкуренции с иЬег.[Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:https://vc.ru/19079-france-letaxi-uber
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті