ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

  • Александр Валентинович Бигняк
Ключові слова: організаційно - правова форма, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства

Анотація

У статті проведено порівняння акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, відзначені тенденції до зниження кількості акціонерних товариств і збільшення товариств з обмеженою відповідальністю, розглянуті особливості товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства і командитного товариства, відзначені їх переваги та недоліки.

Посилання

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів: Закон України відіб.11.2017 № 2210-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.38
2. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII // Офіційний Вісник України (ОВУ) від27.03.2018 р., № 24стор. 5, стаття 850
3. Кількість юридичних осіб за організаційними формами станом на 01 червня 2018 року. Держстат України. Электронный ресурс. Режим flocTyna:http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2018/ks_opfg/ks_opfg_0618.htm
4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI // Офіційний Вісник України (ОВУ) від 03.11.2008 p., № 81, стор. 7, стаття 2727
5. Дорожня карта законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2018 - 2019 роки. Электронный ресурс. Режим flocTyna:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/karta-prioritetnikh-zakonoproektiv-u-sferi-evropeyskoi-integratsii.pdf
6. COUNCIL REGULATION (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE). Электронный ресурс. Режим flocTyna:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R2157
7. B.I. Борисова.Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права // Державне будівництво та місцеве самоврядуван-ня.-2004.-випуск№7, С.97-102
8. СВ. Баранова, С.Ф. Каптур. Особливості функціонування товариства з обмеженою відповідальністю в Україні // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 222. — С. 28-30
9. Иванова А.С., Ковтун СВ., Пигуль Н.Г. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В УКРАИНЕ // МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО. -2017. -Випуск№ 10. -С.256-261.
10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ в останній редакції. Электронный ресурс. Режим flocTyna:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/page
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті